Tweegesprek: ‘Het is nu zaak om door te pakken als rijksorganisaties en onze dienstverlening te innoveren’

Arlette Wegman is sinds twee maanden regiomanager West van I-Partnerschap. Ze nam het stokje over van Floor Kloosterman die in februari bij P-Direkt aan de slag is gegaan. Arlette: ‘Het leuke is dat Floor nu een van onze potentiële opdrachtgevers is. Voor het Innovatie- en HR Analytics Lab van P-Direkt zijn we een aantal concrete opdrachten aan het verkennen met het hoger onderwijs om vanaf september uit te laten voeren.’ Floor, inmiddels manager van het cluster Expertisecentrum: ‘Ik blijf ambassadeur van samenwerking met het hoger onderwijs.’ Hoog tijd dus voor een dubbelinterview met Arlette en Floor.

Arlette Wegman

Arlette, hoe kwam I-Partnerschap op jouw pad?

‘Ik houd ervan om vraagstukken te achterhalen en met goede oplossingen te komen. In mijn loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan met het verbinden van de business met IT. Ik help organisaties graag om stappen te zetten met hun digitale transformaties. Het werk van I-Partnerschap vind ik heel erg interessant, omdat het zowel innovatief is als maatschappelijk relevant. Rijksorganisaties komen tot oplossingen voor vraagstukken waarmee ze innoveren én jong talent kan kennismaken met de Rijksoverheid. Door studenten uit het hoger onderwijs te koppelen aan digitaliseringsvraagstukken van rijksorganisaties, breng je beide partijen verder. Het is mooi om daaraan bij te dragen.’

Floor, hoe kijk je terug op je tijd bij I-Partnerschap?


‘Wat ik vooral leuk vond, was rijksorganisaties de voordelen en het belang te laten zien van jong talent aantrekken en nieuwe inzichten. Via stage- en groepsopdrachten zit je bijvoorbeeld op de eerste rij als organisatie en heb je de eerste keus uit getalenteerde studenten. En studenten zeggen vaak na een opdracht: wow, ik wist niet dat jullie werk zo gaaf is. Ze vinden het fijn dat ze echt wat kunnen bijdragen aan een maatschappelijke opgave.’

Wat wil jij jong IT-talent meegeven, Arlette?

‘Jong talent heeft soms een stoffig beeld van de Rijksoverheid. Ik wil heel graag met hen delen dat je bij de Rijksoverheid juist veel ruimte en vrijheid krijgt om te innoveren. Natuurlijk heb je ook te maken met bestaande systemen, maar de meeste rijksorganisaties geven je echt de ruimte voor nieuwe ideeën. Ik vind het belangrijk om het imago van de Rijksoverheid bij te stellen.’

Floor Kloosterman

Floor, hoe denkt P-Direkt over samenwerking met studenten?

‘P-Direkt werkt graag met jongeren. Zo hebben we vijf trainees gehad op de thema’s data, cyber en ICT en in mei gaan andere trainees daarmee verder. In ons HR Analyticslab (aLab) doet ook een PhD'er promotieonderzoek. De volgende stap is kijken of we met hbo-studenten een onderzoek handen en voeten kunnen geven. Voor het aLab zijn we al in gesprek met hogeschool Rotterdam. En ook met het Innovatielab van P-Direkt hebben we dus geschikte opdrachten om samen met het hoger onderwijs op te kunnen pakken. Uiteraard blijf ik als ambassadeur meedenken, meedoen en mijn netwerk inzetten om op die manier nieuw talent aan te trekken voor de Rijksoverheid.’

Arlette, wat zijn de plannen voor I-Partnerschap de komende tijd?

‘Ik borduur voort op vele mooie contacten van Floor. Deze zet ik graag samen met mijn collega Assia Kraan, hoger onderwijsmanager, om in langdurige samenwerkingen. Door corona is het tempo van digitaal transformeren enorm versneld. Het is nu zaak dat rijksorganisaties daarop doorpakken en hun dienstverlening blijven innoveren. IT-studenten kunnen kiezen uit veel werkgevers. Het is niet makkelijk om hen te binden en de zo nodige nieuwe kennis en frisse blik naar binnen te halen. Daar moeten organisaties vroeg mee beginnen. Ik zie overigens steeds meer organisaties die zich dat realiseren, ook omdat ze enthousiast raken door de resultaten van groeps- en andere studentenopdrachten. Zo zijn wij met meerdere ministeries in gesprek om structurele samenwerkingen aan te gaan, zoals koploper Rijkswaterstaat Zee en Delta dat met Hogeschool Zeeland heeft gedaan.’