Vraag en oplossing: studenten Hogeschool Rotterdam onderzoeken succesvolle inzet VR-brillen bij crisisoefeningen

In crisissituaties moeten Defensie, Politie, Brandweer en veiligheidsregio’s naadloos samenwerken. Dat vraagt om oefening op grote schaal, bijvoorbeeld met digitale simulaties (virtual reality) om crisissituaties na te bootsen. Hoe zorg je ervoor dat de veiligheidsorganisaties kunnen trainen met hun eigen VR-apparatuur, onderling de verzamelde VR-data kunnen uitwisselen, en dat die gevoelige informatie tegelijk goed is afgeschermd voor de buitenwereld? Een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam deed dankzij de bemiddeling van I-Partnerschap onderzoek en kwam met aanbevelingen.

Het was een race tegen de klok aan het begin van dit studiejaar. Docent Technische Informatica Ornella Schavemaker-Piva van de Hogeschool van Rotterdam had net een noodoproep gedaan bij I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs: of zij op korte termijn konden helpen aan projectopdrachten bij het Rijk voor haar studenten van de minor IT-innovatie voor Defensie en Veiligheid? Het team van I-Partnerschap legde het voor aan leden van het Netwerk Digitale Simulaties, zoals innovatieadviseur Pauline Arts van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ornella Schavemaker-Piva: ‘Een week later lagen de opdrachten er, vanuit onder andere Justitie en Politie. Drie studenten kozen voor het praktijkonderzoek naar virtual reality bij het trainen van crisisbeheersingsorganisaties.’

De minor IT-innovatie voor Defensie en Veiligheid van Hogeschool Rotterdam is toepassingsgericht. Studenten van verschillende opleidingen werken op projectbasis samen met rijksorganisaties en bedrijfsleven, steeds in een periode van 20 weken. Ornella Schavemaker-Piva coacht de studenten en spreekt vooraf de opdracht goed door met opdrachtgevers. Als voormalig software engineer bij Defensie kan ze meedenken over de wensen van de organisaties, met de studenten in het achterhoofd: wat is haalbaar en interessant voor hen? ‘Hoe beter een opdracht is afgebakend, hoe sneller studenten de diepte in kunnen.’

Wat was de vraag?

Veiligheidsorganisaties als Brandweer, Politie, de veiligheidsregio’s en Defensie werken steeds meer samen. Grootschalig samen oefenen is een flinke uitdaging, want elke organisatie heeft zijn eigen werkprocessen, veiligheidsprotocollen en simulatiemiddelen. Kort samengevat is het grote vraagstuk om ‘Appels, peren en druiven aan dezelfde boom te krijgen’, zegt Ornella Schavemaker-Piva. ‘Hoe moet die basisinfrastructuur eruit komen te zien?’ Haar minorstudenten hebben zich sinds september vorig jaar gericht op een onderdeel van die basisstructuur: welke VR-brillen gebruiken de betrokken organisaties nu en hoe kun je die veilig samen gebruiken, zodat gevoelige informatie niet in handen van onbevoegden komt?

‘Dit vraagstuk was te groot voor één studentenopdracht, dus maken we er een estafette-opdracht van’

Wat heeft het opgeleverd?

Om een gezamenlijke infrastructuur op te zetten voor de VR-brillen, heeft elke student vanuit de eigen expertise onderzoek gedaan en een adviesrapport opgeleverd dat een deel van het onderwerp belicht. Zo nam de student Technische Informatica de techniek van de huidige gebruikte VR-brillen onder de loep en deden de twee studenten Business IT Management aanbevelingen op het vlak van gebruik en processen. Het was een geslaagde eerste kennismaking, vindt zowel Hogeschool Rotterdam als het Netwerk Digitale Simulaties, dat komend studiejaar dan ook een vervolg krijgt. Ornella Schavemaker-Piva: ‘Dit vraagstuk is te groot voor één studentenopdracht. Dus maken we er een estafette-opdracht van: steeds een nieuwe groep studenten die een deel van het vraagstuk op zich neemt. De geleerde lessen van de ene groep, nemen we dan mee bij de volgende deelopdracht!’

Pauline Arts van het Netwerk Digitale Simulaties:
'We willen graag een langdurige relatie met hogeronderwijsinstellingen als de Hogeschool Rotterdam en met het bedrijfsleven. Waarom? Om nieuwe technologie te ontdekken en de snelheid en frisse blik van studenten in te brengen. Samen leren is daarbij het uitgangspunt; denk aan rechercheurs die met studenten samenwerken op criminologische onderwerpen en leren over nieuwe technologieën. Bij de overheid zet je je in voor een maatschappelijk belang en dat spreekt jong talent weer aan!'

Netwerk Digitale Simulaties (NDS) | OTOTEL (otopia.eu)