Informatieprofessional zoekt verdieping en werk-privébalans

Welke stappen zet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om de informatiehuishouding te verbeteren? Hoe haal je de benodigde kennis in huis? En wat weten we eigenlijk van de huidige informatieprofessional? De kennissessie ‘Informatiehuishouding en capaciteit’, georganiseerd door het programma Versterking HR-ICT, ging 2 december op zoek naar antwoorden.

Programmamanager Marcel Staring verwelkomt tijdens de kennissessie de 55 deelnemers van verschillende rijksorganisaties, die benieuwd zijn naar de stand van zaken rond het actieplan Open Op Orde. De actieplannen zijn deze zomer ingediend en rijksorganisaties zijn onder andere druk bezig om de benodigde kennis en capaciteit op touw te zetten.

Informatiespecialist zoekt verdieping en goede werk-privébalans

‘Goede informatie is van levensbelang voor de uitvoering van de taken van de SVB’, zegt Eveline Oosterveer, programmamanager Open op Orde bij de SVB en de eerste spreker. De SVB is een zelfstandig bestuursorgaan dat sociale verzekeringen uitkeert zoals de AOW, kinderbijslag en het persoonsgebonden budget. In 2020 ontvingen zo’n 5 tot 7,5 miljoen mensen een sociale uitkering. ‘Als onze informatie, de informatie van klanten of die van onze ketenpartners niet klopt, worden verkeerde besluiten genomen. Dat kan grote invloed hebben op mensen.’

Bundelen van initiatieven

Voorheen was het lastig om het onderwerp informatiehuishouding hoog op de prioriteitenlijst te krijgen, vertelt Eveline. Dat veranderde afgelopen jaar, toen bleek dat er achterstanden waren bij zowel het fysieke archief als de digitale informatie. Ook was er onvoldoende ondersteuning. Toen het actieplan Open op Orde kwam, waren al meerdere veranderingen in gang gezet. Een nieuw documentmanagementsysteem bijvoorbeeld, maar ook eenduidige uitgangspunten voor de architectuur en duidelijke spelregels voor medewerkers. Wie is waarvoor verantwoordelijk en waar kun je terecht met vragen?

Kennis opbouwen

Het actieplan is aangegrepen om de lopende initiatieven te bundelen, op basis van de vier actielijnen. Wat doet de SVB op het vlak van capaciteit en kennis van medewerkers, de eerste actielijn? Eveline: ‘Vanuit onze visie op informatiehuishouding maken we nu de behoefte aan kennis en capaciteit inzichtelijk. We moeten extra mensen aantrekken, maar ook kennis opbouwen en zorgen dat deze kennis behouden blijft. We weten dat het werven van mensen in deze tijd lastig zal zijn. Daarom werken we samen met partners binnen en buiten de rijksoverheid. We zijn ook benieuwd naar de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek van Jeroen, de volgende spreker. Daarmee verwachten we onze werving te kunnen aanscherpen.’

‘We moeten extra mensen aantrekken, kennis opbouwen en zorgen dat die kennis behouden blijft.’

Onderzoek informatieprofessionals

Wat zoeken informatiespecialisten bij de Rijksoverheid? Die vraag stond centraal in het recente arbeidsmarktonderzoek door Jeroen Moerenhout, adviseur arbeidsmarktstrategie bij UBR. Intern en extern hebben ruim 500 professionals het onderzoek ingevuld. Jeroen Moerenhout: ‘Het vakgebied informatiehuishouding is enorm in ontwikkeling en daarbij kunnen we deze uitkomsten goed gebruiken.’ Uit de uitkomsten blijkt dat informatieprofessionals vooral gaan voor inhoudelijk werk, persoonlijke ontwikkeling, een goede werksfeer en balans in werk en privéleven. Onderdelen waar de Rijksoverheid als werkgever goed op kan scoren. Bij externe respondenten scoren salaris en arbeidsvoorwaarden wel hoger dan bij werknemers van het Rijk. Onderwaardering en een gebrek aan doorgroeimogelijkheden blijken de grootste afknappers. Ook hier ziet Jeroen mogelijkheden voor de Rijksoverheid om zich te profileren als aantrekkelijk werkgever.

Aanpak capaciteit

‘Op basis van de inzichten en resultaten van het onderzoek verbeteren we de arbeidsmarktcampagne. Maar er zijn ook nog andere initiatieven waar rijksorganisaties gebruik van kunnen maken’, benadrukt Emilie Adegeest even later. Ze is als projectmanager verantwoordelijk voor een rijksbrede aanpak om meer informatieprofessionals binnen te halen. Wil je een goede campagne voeren en zichtbaar zijn bij de doelgroep, moet je inzicht hebben in die doelgroep, vindt ze. ‘Dat was er onvoldoende en daarom zijn we met een team met verschillende expertises aan de slag gegaan. Zo voeren we een rijksbrede campagne, maken we content die we distribueren via verschillende kanalen, maken vacatureteksten en zetten vacatures in de spotlight. Ook doen we onderzoek, organiseren events en kennissessies en bieden recruitment op maat.’

Meer informatie