‘Informatiehuishouding gaat in de eerste plaats over mensen, niet over systemen’

De informatievoorziening van de overheid moet beter inspelen op de behoefte van samenleving, parlement en kabinet. Hoe krijgen rijksorganisaties dat voor elkaar? Het rijksbrede initiatief I-Partnerschap heeft vertegenwoordigers van rijksorganisaties en een groep hoogleraren en lectoren van 17 universiteiten en hogescholen bij elkaar gebracht om in een rondetafelgesprek mee te denken over dit veelomvattende thema.

Mensen worden geholpen bij stadskantoor

De belangrijkste vraag die I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs op 20 januari tijdens deze eerste ronde tafel voorlegde, was: wat is er nodig bij de verschillende rijksorganisaties om informatiehuishouding, als fundament van een transparante overheid, beter op orde te krijgen? In kleine groepjes werd die vraag opgepakt en bekeken vanuit verschillende perspectieven. Om er een paar te noemen: informatiekunde, techniek, recht, ethiek en bestuurskunde. Die perspectieven samen leveren veel nuances en nieuwe inzichten op. Het maakt in ieder geval duidelijk: het onderwerp informatiehuishouding is aan herwaardering toe en het verbeteren van de informatiehuishouding leent zich echt voor een multidisciplinaire aanpak.

‘Om de burger centraal te kunnen stellen, moet bij het ontwerpen van systemen en structuren de medewerker centraal staan’

Eerste verbinding

Naast kennis en inzicht genereerde het rondetafelgesprek ook een flinke hoeveelheid energie. Meer dan genoeg dus om samen op voort te bouwen, is de conclusie. Zowel hoger onderwijs als rijksorganisaties blijken met veel inzet en  energie te willen werken aan een ‘open overheid’ waar informatie een essentiële rol heeft. Of zoals een deelnemer het enthousiast verwoordde: 'Veel inzichten en een mooie eerste verbinding tussen academie en praktijk’. Een van de volgende stappen is een werkconferentie informatiehuishouding op 19 mei 2022, waar overheid en onderwijs opnieuw samen aanschuiven. 

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Actieplan ‘Open op Orde’

De samenwerking tussen de Rijksoverheid en hoger onderwijs is een belangrijk onderdeel van het actieplan ‘Open op Orde’, de basis voor de operatie om de informatiehuishouding van het Rijk te verbeteren en transparanter te maken. Deze samenwerking krijgt concreet vorm in bijvoorbeeld nieuwe minors en masters, in lectoraten, wetenschappelijk en praktijkonderzoek en in stages. Op deze manier kunnen we een aantal belangrijke kennisvraagstukken bij de Rijksoverheid oplossen. Bovendien neemt de instroom van jong talent op het vlak van informatiehuishouding toe. En met relevante casuïstiek uit de rijksorganisaties wordt het onderwijs interessanter en praktisch toepasbaar.