‘Slimme IT-expertise komt niet alleen van externe adviesbureaus’

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) werkt structureel samen met partners binnen en buiten de Rijksoverheid. Voor het uitwisselen van informatie over cyberdreiging bijvoorbeeld of onderzoek naar ontwikkelingen in terrorisme. I-Partnerschap praat met Paul van Kruistum, hoofd bedrijfsvoering en Chief Information Officer bij de NCTV, over het nut van verbindingen leggen en gebruikmaken van elkaars kennis.

Paul van Kruistum is al jaren actief betrokken bij IT-talent binnen en buiten de Rijksoverheid. Eerst als begeleider van afstuderende studenten bij SSC-ICT en later als mentor van Rijks I-trainees. Ook is hij sinds 2015 examinator bij een hbo-opleiding ICT. ‘Ik probeer jong IT-talent uit te dagen hun eigen potentieel te ontdekken, ook als ze dat zelf nog niet zien. Dat betekent veel vragen stellen en ze buiten hun comfortzone laten denken. Je bent zelf de architect van je loopbaan en ontwikkeling; wat heb je daarbij nodig? Supermooi om te zien welke stappen ze dan maken.’ De NCTV biedt daarnaast leerarbeidsplaatsen, vaak voor studenten Integrale veiligheidskunde van de Haagse Hogeschool. ‘De studenten draaien dan een jaar mee als medewerker om praktijkervaring op te doen en werken tegelijk aan hun afstudeerscriptie.’ 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid werkt structureel samen met onderwijs, studenten, trainees en andere rijksorganisaties

Bijblijven op I-vlak

De meeste studenten zijn enthousiast na hun ervaringen met de NCTV, sommigen komen graag terug als vaste medewerker. Zelf ziet Paul van Kruisum het investeren in beginnende professionals als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen: door hen te helpen met de kennis die je zelf hebt opgestoken. Maar omgekeerd houden de studenten en trainees hem en de organisatie ook scherp. ‘Studenten kunnen je verrassen. Je blijft bij met wat er gebeurt op I-vlak en er komt een andere energie los. Dat levert weer andere dingen op dan wat je zelf had voorzien vanuit je eigen kokertje.’
 

Rijkskennis inzetten

Behalve met studenten en trainees zoekt de NCTV ook doelbewust de samenwerking op binnen het Rijk. Door het inzetten van expertise via I-Interim Rijk bijvoorbeeld of in de toekomst via I-Partnerschap. ‘Slimme IT’ers komen niet alleen van ingehuurde topbureaus. Daarom maken we graag gebruik van de kennis die andere rijksorganisaties al hebben opgedaan met vraagstukken die ook bij ons spelen.’ Van Kruistum geeft als voorbeeld het brede thema informatiehuishouding: ‘Je kunt natuurlijk een marktpartij inschakelen, maar mooier is het als blijkt dat het Nationaal Cyber Security Centrum of het ministerie van Onderwijs op dat vlak al dingen heeft gedaan die wij ook kunnen toepassen.’

'We gebruiken graag de kennis die andere rijksorganisaties al hebben opgedaan met vraagstukken die ook bij ons spelen.'

NCTV Academie

Voor de NCTV Academie, het interne opleidings- en kennisinstituut, ziet hij eveneens kansen door samen op te trekken. Zo zou het rijksbrede I-Doctoraatsprogramma van I-Partnerschap mogelijk waardevolle kennis en contacten kunnen opleveren op het gebied van onder andere nationale cyberveiligheid. ‘Het zou gaaf zijn als we op die manier verbindingen kunnen leggen, verder uitbouwen en elkaars netwerken versterken. Daar kunnen mooie spin-offs van komen!’