Middelbaar beroepsonderwijs en Rijksoverheid werken steeds intensiever samen op informatiehuishouding

Afgelopen week gingen studenten en docenten van het ROC Mondriaan-School voor ICT op werkbezoek bij Doc-Direkt, I-Interim Rijk en I-Partnerschap. Onderwerp van gesprek: het verbeteren van de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid en een intensievere samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Want om overheidsinformatie transparanter te maken, is ook mbo-talent hard nodig. Daarom wordt bijvoorbeeld samen nagedacht over een pilot met mbo-stages.

De studenten hebben een inkijkje gekregen in het werken bij de Rijksoverheid en specifiek op het gebied van informatiehuishouding. Na een introductie door Sander Verhoeckx van I-Partnerschap nam Evert Schaap van I-Interim Rijk de studenten mee in het brede veld van informatiehuishouding. Zijn collega Willeke Ducaat gaf een korte toelichting op nieuwe wetgeving zoals de Wet Open Overheid en het programma Open op Orde. Beide brengen voor de rijksorganisaties namelijk grote veranderingen met zich mee. Wat dit concreet betekent, liet Doc-Direkt zien aan de hand van een praktijkvoorbeeld: de toeslagenaffaire.

Zoek en vind

Informatiespecialisten Nanette Verburg en Hendrik Schuthof vertelden over de toeslagenaffaire en de acties rondom de bijbehorende parlementaire enquête, de Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Yvonne Borrebach (productowner Zoek&Vind) en Rodney van der Stoep (adviseur en contactpersoon informatiehuishouding), gaven een demo Zoek&Vind. Ze lieten zien hoe deze slimme tool ingezet wordt en wat het werk is van de mensen met ICT-kennis. Vervolgens gingen de studenten in groepjes zelf aan de slag met een casus waarbij ze een netwerkschijf moesten opruimen. 

Wil ik ook wel!

‘Echt detectivewerk’, zegt een studente. ‘Spannend’, vindt een ander. De brede conclusie: ‘Dit onderzoekswerk wil ik ook wel doen!’ Ook docent Peter Spence en de aanwezige rijksorganisaties zijn tevreden, het geslaagde werkbezoek heeft voor behoorlijk wat inzichten gezorgd. Het vervolg: samen de mogelijkheden verkennen voor structurele samenwerking in de vorm van stages en leerwerktrajecten voor mbo-studenten.