Het project InBeeld richt zich op het opleveren van een gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig trajectvolgsysteem. UBR Personeel werkt hierin samen met strategische partner P-Direkt. Het nieuwe systeem ondersteunt niet alleen het primaire proces van dossiervorming, maar genereert ook persoonlijke dashboards en operationele rapportages. Kwaliteitsverbetering, kostenreductie en standaardisatie van processen en systemen zijn daarbij succesvoorwaarden. Ook moet het systeem tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken ondersteunen.

Eind 2016 was al besloten dat ECM Documentum het systeem REGAS van UBR Personeel zou gaan vervangen vanwege het aflopen van het contract met REGAS. Gegeven de nieuwe planning en de benodigde tijd voor de implementatie van InBeeld is verlenging aangevraagd van het contract met REGAS tot 1 januari 2020.

Voordelen van InBeeld voor de primaire processen van UBR Personeel

Naast kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld door het eenvoudig opvragen van kandidaatgegevens uit SAP) en standaardisatie van de processen voorziet InBeeld ook in een archieffunctie. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moeten alle cliëntgebonden trajecten namelijk worden gearchiveerd. Ook kunnen gebruikers alleen nog hun eigen trajecten inzien, en niet meer die van hun collega’s. Natuurlijk kunnen trajecten nog wel van eigenaar wisselen, bijvoorbeeld in geval van vervanging van een collega. Hiervoor kunnen gebruikers autorisatie verkrijgen via de backoffice.

Ga naar

Planning livegang
Projectsturing en contact