Financieel Loket van EC O&P nu ook live met trajectvolgsysteem InBeeld

Na Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) van EC O&P gaat nu ook Financieel Loket van Bedrijfszorg over op het trajectvolgsysteem InBeeld. Om precies te zijn op 3 september. Financieel Loket richt zich op schuldhulpverlening aan medewerkers van de Rijksoverheid. InBeeld ondersteunt het primaire proces van de financiële hulpverlening.

InBeeld

Hoe is de planning?

De planning is dat Financieel Loket op 3 september live gaat. Doel van het proces Financieel Loket is het adviseren, begeleiden en ondersteunen van medewerkers bij het aanpakken van financiële problemen in de privésfeer. Het systeem InBeeld ondersteunt dit proces.

BMW gaat ook de organisatie gebonden trajecten in gebruik nemen met InBeeld. Met de cliëntgebonden trajecten was al eerder dit jaar gestart.

Na BMW en Financieel Loket komen Eigen Risico Dragerschap (WGA ERD en ZW), Vertrouwenspersoon en Re-integratie aan de beurt om over te gaan op InBeeld.

Archivering en autorisatie

Naast kwaliteitsverbetering en standaardisatie van processen voorziet InBeeld nu ook in een archieffunctie. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moeten alle cliëntgebonden trajecten namelijk worden gearchiveerd. Ook kunnen BMW’ers in de loop van september alleen nog hun eigen trajecten inzien, en niet meer die van hun collega’s. Natuurlijk kunnen trajecten nog wel van eigenaar wisselen, bijvoorbeeld in geval van vervanging van een collega van BMW. Hiervoor kunnen BMW’ers autorisatie verkrijgen via de backoffice Inbeeldsupport@rijksoverheid.nl Dit geldt voor alle cliëntgebonden werkprocessen van Bedrijfszorg die op InBeeld overgaan. Zowel de archivering als autorisatie is ingevoerd naar aanleiding van de Privacy Impact Assessment (PIA) die is gedaan in het kader van de AVG. Zodra we met deze aanpassing live gaan zullen we dit apart communiceren naar alle gebruikers van BMW en Financieel Loket.

Begin september zal de organisatiegebonden Handleiding BMW registratie (voor cliëntregistratie en organisatiegebonden activiteiten) worden verspreid. Voor Financieel Loket komt er ook zo’n organisatiegebonden handleiding. Daarnaast is er een gebruikershandleiding voor BMW (aangepaste versie) en één voor Financieel Loket, waarin praktische gebruikersinstructies zijn opgenomen.

Hoort bij