Processen Bedrijfszorg rond ziekteverzuim en re-integratie nu ook live met InBeeld

Na Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) en Financieel Loket (FL) zijn nu ook de primaire processen Eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW), Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA) en re-integratieadviseurs (REA) van UBR Bedrijfszorg over op het trajectvolgsysteem InBeeld. Om precies te zijn op dinsdag 8 januari 2019. Later dit jaar volgen de processen van Workflow en Arbeidsjuridisch advies. Chantal Keijzer, projectleider, geeft een toelichting.

InBeeld

Wat houden de werkprocessen ERD ZW, ERD WGA en REA precies in?

Eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) houdt in dat de werkgever eigenrisicodrager is en dus verantwoordelijk is voor de verzorging en uitbetaling van de ziektewetuitkering en de begeleiding en ondersteuning bij re-integratieactiviteiten aan de voormalig zieke medewerker. Na aanmelding bij het Loket ERD ZW nemen de specialisten van UBR Bedrijfszorg de uitvoering van het eigenrisicodragerschap over.

ERD WGA is de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Wanneer een medewerker ziek is, start de Wet verbetering poortwachter. Als herstel binnen twee jaar niet of onvoldoende optreedt, kan de WIA worden aangevraagd. UBR|BZ ontzorgt de ministeries bij de invulling van de wettelijke verplichtingen van het eigen risicodragerschap WGA.

De re-integratieadviseurs (REA) zijn experts op het gebied van de relevante (sociale) wetgeving en fungeren als de ‘spin in het web’ van het ziekteverzuimproces (Wet Verbetering Poortwachter). Zij geven adviezen aan leidinggevenden en HR-professionals over re-integratie.

Wat is het voordeel van InBeeld voor deze primaire processen van Bedrijfszorg?

Naast kwaliteitsverbetering en standaardisatie van de processen voorziet InBeeld ook in een archieffunctie. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moeten alle cliëntgebonden trajecten namelijk worden gearchiveerd. Ook kunnen gebruikers alleen nog hun eigen trajecten inzien, en niet meer die van hun collega’s. Natuurlijk kunnen trajecten nog wel van eigenaar wisselen, bijvoorbeeld in geval van vervanging van een collega. Hiervoor kunnen gebruikers autorisatie verkrijgen via de backoffice Inbeeldsupport@rijksoverheid.nl.

De livegang op deze derde release van InBeeld levert ook een aantal specifieke wijzigingen op, waarvan de gebruikers reeds op de hoogte zijn gesteld. Het betreft hier bijvoorbeeld de mogelijkheid tot heropening van reeds afgesloten trajecten of de mogelijkheid om trajecten en documenten in alle statussen op verzoek van de trajecteigenaar te verwijderen.

Welke primaire processen van UBR gaan nog meer over op InBeeld?

Later dit jaar volgen de processen voor de afdelingen Workflow en Arbeidsjuridisch advies. Als alles volgens planning verloopt zijn we uiterlijk 1 januari 2020 als UBR helemaal over op InBeeld.

Hoort bij