Planning livegang

De eerste versies van het nieuwe trajectvolgsysteem InBeeld zijn inmiddels live gegaan bij UBR Personeel, Bedrijfszorg: eind maart 2018 bij Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW), in september 2018 bij Financieel Loket, en in januari 2019 bij Eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW), Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (ERD WGA) en Re-integratieadviseurs (REA). De processen van Workflow, ww casemanagement en Arbeidsjuridisch advies volgen in 2019.

InBeeld ondersteunt bedrijfsmaatschappelijk werkers bij hun dossiervorming. Met InBeeld zijn zij niet alleen overgegaan op een nieuw systeem, maar ook op een nieuwe manier van werken, met volledige en uitsluitend digitale dossiervorming. Na BMW is Financieel Loket, ook van UBR Personeel, Bedrijfszorg begin september 2018 overgegaan op InBeeld.

Financieel Loket richt zich op schuldhulpverlening aan medewerkers van de Rijksoverheid. InBeeld ondersteunt het primaire proces van de financiële hulpverlening. Doel van het proces Financieel Loket is het adviseren, begeleiden en ondersteunen van medewerkers bij het aanpakken van financiële problemen in de privésfeer. Het systeem InBeeld ondersteunt dit proces.

In januari 2019 zijn tot slot de primaire processen Eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW), Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA) en re-integratieadviseurs (REA) van UBR Personeel, Bedrijfszorg overgegaan op het trajectvolgsysteem InBeeld. Later dit jaar (2019) volgen de processen van Workflow, ww casemanagement en Arbeidsjuridisch advies.