Innoveren met impact

Innovatie is een belangrijk thema binnen UBR. Onze continu veranderende samenleving stelt de overheid voor grote opgaven. Er is behoefte aan nieuwe oplossingen. Andere manieren van kijken, denken en doen. Wij helpen organisaties innoveren mét impact. Door kennis, tijdelijke inzet en opleiding op gebied van innovatie te bieden. Zó stimuleren we het lerend vermogen en de creativiteit van organisaties, creëren we publieke waarde en geven we energie.

Innoveren met impact

Innoveren met impact
Innoveren met Impact bestaat uit een team van bevlogen innovatieprofessionals uit verschillende organisatieonderdelen van UBR. Samen ondersteunen we het Rijk bij innovatieopgaven. Dat doen we door te adviseren en kennis te delen. Maar ook met handige innovatietools en praktische trainingen.  Zo brengen we complexe vraagstukken in beweging en wakkeren het innovatie vuurtje bij mensen aan.