Backcasting

Backcasting

Doel: bepaal een plan van aanpak om naar een gewenst toekomstbeeld toe te werken.

Backcasting is een methode die je helpt een positief toekomstbeeld te bepalen, om vervolgens te beredeneren wat de vereiste stappen zijn om dit scenario te bereiken. De methode kan gebruikt worden als het probleem complex is, bestaande trends deel van het probleem zijn en het tijdsbestek lang genoeg is om aanpassingen een effect te laten hebben op de situatie. Dit maakt de methode geschikt voor bijvoorbeeld duurzaamheidsvraagstukken. Het extrapoleren van bestaande trends zoals het huidige gebruik van fossiele brandstoffen zou een ander toekomstbeeld opleveren. Backcasting kan inzichtelijk maken welke trends substantieel veranderd moeten worden.