Experiment Rapport

Experiment Rapport

Doel: evalueren en bewijs opbouwen over het de waarde van de oplossing.

In de fase experimenten doorloop je de cyclus bouwen, testen, leren een aantal keer. Voor elk experiment beschrijf je in de experimentopzet wat en hoe je gaat testen. In het experimentrapport borg je de conclusie en resultaten. Hierin houd je bij welke aannames gevalideerd zijn en welke verworpen kunnen worden. Dat wat je leert in een experiment zet aan tot een nieuwe actie. Ga je een nieuwe aanname testen of met een nieuw experiment dezelfde aanname opnieuw testen? Hou je vast aan je oorspronkelijke oplossing of is het tijd voor een aanpassing aan je idee (een pivot)?