Fast Idea Generator

Fast Idea Generator

Doel: in een korte tijd ideeën genereren door een probleem of situatie vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Deze tool helpt je om nieuwe ideeën voor oplossingen te verzinnen, maar is ook geschikt om de huidige oplossing voor een probleem te verbeteren. Door de tool word je uitgedaagd om oplossingen vanuit verschillende kanten te bekijken. Er zijn zes challenges, die leiden tot een nieuw ontwerp van een oplossing. Hiervan kies je de meest toepasbare om verder te bespreken. Met de uitkomsten van de tool kun je vervolgens met de groep een discussie starten.

De fast idea generator helpt om ideeën, problemen en kansen te formuleren. De generator zorgt ervoor dat men ruimer en in verschillende richtingen over een concept gaat nadenken. Dit geeft aanleiding tot een discussie om het concept te versterken. Begin met een probleem, kans, conceptidee of bestaand voorstel. Dit zorgt ervoor dat je de tool effectief gebruikt.