Now-How-Wow

Now How Wow

Doel: het inventariseren en groeperen van ideeën.

De now-how-wow-matrix kan gebruikt worden na een brainstormsessie en geeft een overzicht van alle ideeën uit je groep. Daarnaast stelt het je in staat om op basis van twee criteria te bepalen met welk idee of ideeën je verder gaat.