Overheidsinnovatie Canvas

Overheidsinnovatie canvas

Doel: een overzicht krijgen van de belangrijkste peilers van je overheidsinnovatie.

Het overheidsinnovatiecanvas geeft de belangrijkste kenmerken van je innovatie weer. Het dient als referentiekader: het is bijzonder behulpzaam in de communicatie binnen een innovatieteam of naar belanghebbenden. Belangrijkste voorwaarde is dat het een up-to-date weergave is van de belangrijkste ontwerpbeslissingen binnen het project: je zult het canvas dus gedurende het project steeds blijven aanpassen. Daarbij is het onmogelijk om alle inzichten over de innovatie in het canvas weer te geven, dus naar verloop van tijd zul je erachter komen dat achter elk vakje een hele wereld schuilgaat (die informatie kun je terugvinden in de vele andere tools die je hebt uitgevoerd).