Persona

Persona

 Doel: cultiveer inlevingsvermogen in de mensen voor wie je ontwerpt.

Een persona is een realistische beschrijving van een denkbeeldige gebruiker van je product of dienst. Het maken van een persona kan het ontwerpproces ondersteunen door nadruk te leggen op het ontwikkelen van een product of dienst voor individuele mensen en de types interacties die ze aangaan, in plaats van voor abstracte beschrijvingen van de gehele groep. Door zich in te leven in een persona, een bestaande gebruiker, of een groep gebruikers kan een ontwerper zich focussen op de mensen voor wie een product of dienst bedoeld is.