Rijksinnovatiecanvas

Rijksinnovatiecanvas

Doel: de dienstverlening of de levering van producten in kaart brengen en analyseren.

Dit canvas is gebaseerd op het business model canvas van Osterwalder en Pigneur, maar is toegespitst op het gebruik binnen Nederlandse overheidsorganisaties om organisatievraagstukken in kaart te brengen en te analyseren.