Sprintbord

Sprintboard

Doel: focus aanbrengen tijdens een innovatiesprint en overzicht houden op de gevalideerde of verworpen aannames.

In de fase experimenteren gebruik je een sprintbord om overzicht te krijgen op je belangrijkste innovatiedoelen, gevalideerde assumpties en belangrijkste beperkingen. Innovatiedoelen beschrijven in eerste instantie het valideren van de probleem-oplossingcombinatie, de haalbaarheid
en schaalbaarheid van de oplossing. Beschrijf voor jouw project ook contextspecifieke innovatiedoelen. Risicovolle assumpties onderzoek je door het uitvoeren van experimenten. De belangrijkste beperkingen gaan over de context waarin de oplossing zich afspeelt, binnen welke wettelijke,
culturele of organisatorische grenzen moet je oplossing functioneren? Deze breng je in kaart door het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten.