Stakeholder Canvas

Stakeholder Canvas

Doel: identificeer belanghebbenden in je project en bepaal hoe hun verwachtingen tegemoetgekomen kunnen worden, zodat je
hun steun kunt winnen.

Stakeholders zijn mensen en organisaties die belang hebben bij de uitkomst van je project. Interne belanghebbenden kunnen projectmanagers, teamleden en bestuurders zijn. Externe belanghebbenden kunnen leveranciers, partnerbedrijven, klanten of burgers zijn. Stakeholders verschillen van elkaar in de invloed die ze kunnen uitoefenen op de uitkomst van het project en in hoeverre ze bij de uitkomst van het project gebaat zijn. Het identificeren van stakeholders en hun belang voor het project kan je helpen bepalen wie je moet betrekken en hoe vaak je contact met hen moet opnemen, zodat ze je steunen in het proces en de voortgang van het project niet hinderen.