SWOT Analyse

SWOT Analyse

Doel: beter inzicht krijgen in de positionering van je innovatieproject.

De SWOT-analyse helpt bij het identificeren van sterke en zwakke punten van een innovatieproject en biedt kansen om op basis daarvan een koers te bepalen. Het acroniem SWOT verwijst naar strengths, weaknesses, opportunities en threats. Sterke en zwakke punten volgen uit interne factoren binnen de projectorganisatie. De kansen en bedreigingen hebben betrekking op externe factoren die buiten het project van toepassing zijn.