User Stories

User Stories

Doel: het format van 'user stories' begrijpen om ontwerpeisen functioneel te kunnen formuleren.

User stories zijn korte stellingen die oplossingseisen representeren,geformuleerd vanuit het oogpunt van de eindgebruiker/probleemhebber.
Deze tool laat zien wat user stories zijn. Ben je al bekend met het concept van user stories en epics? Gebruik dan de tool
Epics om deze voor je eigen project op te stellen.