Visgraatdiagram

Visgraat DIagram

Doel: tot de kern van het probleem komen

Als je een probleem wil oplossen of een bepaalde situatie wil verbeteren, kan het behulpzaam zijn om de manier waarop het probleem geformuleerd is nader te onderzoeken.Maak een onderscheid tussen oorzaak en gevolg en tussen directe oorzaken en onderliggende oorzaken. Het kan ook noodzakelijk zijn om meer onderzoek te doen of om na te gaan bij belanghebbenden of je doelgroep of zij het probleem ook op die wijze ervaren. Wat moet je veranderen om de situatie daadwerkelijk te verbeteren en niet alleen symptomen van het probleem te behandelen? Als je oplossingen probeert te bedenken, kan het maken van een duidelijk onderscheid tussen doelen en oplossingen ook relevant zijn. Misschien vind je het interessant om een nieuwe technologie in te zetten in een bepaalde context, maar dit is geen garantie dat dit ook daadwerkelijk het probleem oplost.