Zoeken

Zoeken

Doel: een inventarisatie maken van mogelijk relevante bestaande ideeën en oplossingen.

Op basis van de verschillende componenten van je design brief kun je starten met het zoeken naar bestaande oplossingen en ideeën. Gebruik deze als leidraad en inspiratie om dit zoeken in gang te zetten en een eerste analyse van de waarde van de verschillende alternatieven te maken.