De invoering van het KWIV bij SSC-ICT

Begin 2022 is SSC-ICT gestart met de implementatie van het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV). Ruim 800 SSC-ICT’ers die werken als IV-professional krijgen vóór 1 juni 2022 een KWIV-profiel als aanvulling op hun functie vanuit het Functiegebouw Rijk (FGR). Jeroen van den Hauten, CFO van SSC-ICT, vertelt over de toegevoegde waarde van de KWIV-profielen, het KWIV als legenda voor loopbaanontwikkeling en het implementatieproces.

KWIV: duidelijker en concreter

Elke rijksmedewerker valt in een functie uit het Functiegebouw Rijk (FGR). Het FGR blijkt echter soms te algemeen te zijn voor bepaalde functies. Dit gaat vooral om functies in de kolom Informatievoorziening (IV). Daarom zijn er rijksbreed profielen gedefinieerd als concretisering van het FGR: het KWIV. Door de algemene functieomschrijving aan te vullen met een KWIV-profiel wordt duidelijk welke specifieke kennis en competenties bij een bepaalde functie horen. Binnen SSC-ICT zijn er veel uiteenlopende disciplines en rollen, die nu vaak dezelfde FGR-functiebenaming hebben. Zo zijn een servicelevelmanager, applicatiebeheerder en technisch architect allemaal Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Uiteraard hebben ze allemaal een ander takenpakket en bijbehorende competenties.

‘Een KWIV-profiel maakt duidelijk wat er van je wordt verwacht in je functie’, zegt Jeroen van den Hauten. ‘Naast inzicht in je eigen KWIV-profiel geven andere profielen in de organisatie ook duidelijkheid over mogelijke ontwikkelpaden. Welke ontwikkelstappen je bijvoorbeeld moet zetten richting een functie die je ambieert. Dat geldt zowel voor collega’s die zich willen verbreden als specialiseren. Maar ook als je verticaal wilt groeien naar een zwaardere functie.

Goed om te weten: een KWIV-profiel heeft geen gevolgen voor je takenpakket of salaris. Werkafspraken over je takenpakket maak je in je personeelsgesprek en je salaris is gebaseerd op je functie uit het FGR.

Jeroen van den Hauten: ‘Met het KWIV wordt het duidelijker om te praten over je dagelijkse werk. Het helpt ons het IV-domein te professionaliseren.’

Legenda voor je loopbaan

Hoe kun je het KWIV zien als we het hebben over professionele ontwikkeling? Jeroen legt uit: ‘Zie een loopbaan als een routekaart. Met het KWIV als legenda begrijpt iedereen hoe de kaart wordt gelezen. De exacte route die een medewerker wil volgen bepaalt hij of zij zelf, in overleg met de leidinggevende. Samen bepaal je hoe je van A naar B komt: welke functies, opleidingen of andere ontwikkelmogelijkheden passen bij de afstand en snelheid die je wilt, maar ook kunt, afleggen.’ Bij de KWIV-profielen staan de competenties duidelijk beschreven en wordt de link gelegd met opleidingen. Doordat alle informatie bij elkaar staat, kun je gezamenlijk effectief een passende route bespreken.

Het implementatieproces

In januari is SSC-ICT in goed overleg met de ondernemingsraad gestart met het koppelen van IV-functies aan KWIV-profielen. Op basis van het takenpakket van medewerkers maken leidinggevenden met hulp van de HRM-adviseur voor iedere medewerker een concept-koppeling met een KWIV-profiel. Dit gebeurt met de rijksbrede tool die hiervoor is ontworpen.
In februari of maart wordt deze concept-koppeling besproken met medewerkers. Wanneer in overleg een ander profiel toch beter blijkt te passen, dan wordt het KWIV-profiel aangepast. Ter ondersteuning van de implementatie zijn presentaties gegeven over wat KWIV is en hoe het koppelen plaatsvindt. Voor vragen tijdens het koppelen is laagdrempelig een wekelijks vragenuurtje ingericht. In april is de besluitvorming en halverwege mei informeert SSC-ICT de medewerkers over het gekoppelde KWIV-profiel per 1 juni 2022.

Waardevolle stuurinformatie

Ook voor de organisatie is het KWIV waardevol en past in het bredere HR perspectief en de aandacht voor medewerkers waarvoor binnen SSC-ICT een HR-Kompas is opgesteld. Met het overzicht van de KWIV-profielen is straks namelijk scherper te zien welke kennis en competenties er in de toekomst nodig zijn, bijvoorbeeld door de komst van het werken in de Cloud. Jeroen: ‘De implementatie van het KWIV helpt ook onze behoefte expliciet te maken, waardoor we beter kunnen anticiperen. De KWIV-profielen geven recruiters vervolgens meer specifieke inhoud voor een vacature, waardoor zij gerichter kunnen werven. Zo kunnen we op alle vlakken beter inspelen op de ontwikkelingen in het IV-domein’.

KWIV Roadshow

Komende weken organiseert het programma Versterking HR-ICT op verschillende dagen en tijden een digitale presentatie over het KWIV. De presentatie gaat over het KWIV als instrument, wat je ermee kunt en over het koppelen.

Dinsdag            25.1     13:00-14:00 uur
Donderdag       10.2     15:00-16:00 uur
Maandag          21.2     14:00-15:00 uur
Donderdag       10.3     10:00-11:00 uur
Dinsdag            22.3     13:00-14:00 uur

Meld je aan door een e-mail te sturen naar kwiv@rijksoverheid.nl. Vermeld de datum waarop je wilt deelnemen, daarna ontvang je de uitnodigingslink.