Belastingdienst implementeert KWIV

Als een van de eerste rijksorganisaties implementeerde de Belastingdienst dit voorjaar het Kwaliteitsraamwerk IV (KWIV). Bijna 2.500 IV-medewerkers kregen een KWIV-profiel, aangevuld met specialistische competenties. ‘Een proces van afstemmen en uitleg geven’, vertelt Xavier Derussy, trekker van de werkgroep expertisemanagement en medeverantwoordelijk voor de implementatie. 'Zo zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst grip hebben op ons personeelsbestand om de primaire processen zo goed mogelijk te ondersteunen.’

Xavier: ‘Onze werkgroep maakt onderdeel uit van het programma Regie op personeelsbestand. Doel van het programma is om te weten wie waar werkt, welke expertises medewerkers hebben, wat er in de toekomst qua technologie gaat gebeuren en wat er nodig is om mensen klaar te stomen voor de toekomst. Expertisemanagement is hierbij een belangrijk hulpmiddel.’

Xavier Derussy

Competentieraamwerk

‘Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig op de werkvloer? Dat is de belangrijkste vraag. Om die te beantwoorden hebben we een competentieraamwerk gemaakt’, vertelt Xavier. ‘Zo kunnen we voor de hele organisatie in één taal beschrijven welke competenties medewerkers nodig hebben om goed te presteren in hun vakgebied.’ Het raamwerk bestaat uit drie onderdelen: FGR-kerncompetenties, KWIV-profielen en specialistische competenties. ‘We maken het zo specifiek, omdat je dan ook specifiek inzicht krijgt in het verschil tussen de kwaliteiten die we in huis hebben en die we nodig hebben. Met deze inzichten kun je vervolgens ontwikkelbehoeftes scherp krijgen en gericht nieuwe IV’ers werven.’

Xavier licht verder toe: ‘Neem bijvoorbeeld een applicatiemedewerker. Het kernprofiel komt uit het Functiegebouw Rijk, in dit geval senior medewerker IV. Daarbij horen gedragscompetenties als samenwerken en analyseren. Het beste passende KWIV-profiel is ‘Applicatieontwikkeling’. Hierbij horen competenties als het ontwerpen van applicaties, en ook systeemopbouw, testen en probleemmanagement. De specialistische competentie gaat over de tools en programma’s waarmee je kunt werken, zoals binnen Java met JSE8, EJB en JPA. Met dit raamwerk hebben we een geweldige leidraad voor de ontwikkeling van onze IV-mensen.’

Implementeren: drie groepen

Bij het koppelen van de IV-functies aan KWIV-profielen ontstonden er drie groepen. Xavier: ‘Het merendeel van de functies konden we direct koppelen, een deel niet direct en een klein deel helemaal niet.  Voor de functies die we niet direct konden koppelen, hebben we een verdiepingsslag gemaakt en samen met leidinggevenden bekeken welk KWIV-profiel het meest passend was. Voor de IV-functies die we nu nog niet kunnen koppelen, leveren we informatie aan Binnenlandse Zaken zodat zij dit kunnen gebruiken bij de actualisering van het KWIV.’

Voorlichting aan IV-leidinggevenden

Bij de implementatie van het KWIV merkte de werkgroep dat leidinggevenden niet vanzelfsprekend de toegevoegde waarde van het KWIV inzien. ‘Leidinggevenden weten goed wat hun medewerkers kunnen, daarvoor hebben ze niet per se een raamwerk nodig. Maar het is goed voor de medewerkers, omdat er leer- en ontwikkellijnen in het KWIV zitten. En als je als leidinggevende een ander team onder je hoede krijgt, is het natuurlijk ook fijn dat alles is vastgelegd. Daarnaast levert het KWIV veel informatie voor monitoring van personeel. Het stelt ons als organisatie in staat om een meerjarige personeelsplanning te maken.’

De werkgroep organiseerde voor leidinggevenden workshops over expertisemanagement, stelde een nieuwsbrief op en hield een tweewekelijks vragenuur om alles over het KWIV te kunnen vertellen. Xavier: ‘Goede voorlichting en communicatie is noodzakelijk. Want uiteindelijk moeten leidinggevenden hun medewerkers kunnen uitleggen waarom deze stap belangrijk is.’

Niet klaar na implementatie

‘We zijn nu bijna klaar met de implementatie, alle KWIV-profielen staan in P-Direkt en worden in P-gesprekken gevalideerd met de medewerkers. Maar daarmee zijn we nog niet klaar. De profielen moeten natuurlijk up-to-date blijven, nieuwe rollen moeten worden toegevoegd en we zijn ook bezig om het gebruik van het competentieraamwerk in de reguliere processen te integreren. Uiteindelijk willen we expertisemanagement duurzaam werkend krijgen’, sluit Xavier af.

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) biedt houvast bij werving, selectie en professionele ontwikkeling. Bovendien geeft het KWIV rijksorganisaties meer inzicht en overzicht in de IV-professionals die er werken, zodat zij beter kunnen inspelen op (dreigende) tekorten van bepaalde IV-expertises. Het KWIV helpt bij de opbouw van toekomstbestendig I-vakmanschap.