Voor rijksorganisaties

Elke rijksorganisatie kan het KWIV implementeren. UBR kan helpen bij het implementatietraject en biedt ondersteuning in de vorm van informatiesessies, trainingen en advies.

Functiegebouw Rijk en KWIV

Het Functiegebouw Rijk (FGR) biedt de basis voor medewerkers en leidinggevenden voor het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in personeelsgesprekken. Ook geeft het FGR geeft inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid door de loopbaan- en leerlijnen. Het KWIV vormt hierop een aanvulling - specifiek voor IV-functies.

Het KWIV bestaat uit 61 kwaliteiten (KWIV)-profielen, waarbij per KWIV-profiel specifieke competenties, kennis en trainingen zijn geformuleerd. In het implementatietraject krijgt iedere medewerker één (best passend) KWIV-profiel. De profielen helpen om gericht en eenduidig naar IV-competenties te kijken. Dat biedt voordelen voor de medewerker, de leidinggevenden en de organisatie.

Rijksorganisaties die niet het FGR gebruiken, kunnen ook het KWIV implementeren. Neem hiervoor contact op via kwiv@rijksoverheid.nl.

'KWIV is een belangrijke inspiratiebron voor personeelsontwikkeling. Het geeft inzicht in wat IV-ers kunnen leren om te verdiepen of om te verbreden. Het geeft leidinggevenden taal bij het doen van suggesties daarover. En het biedt ons overzicht in alle expertises die we in huis hebben. Kortom: KWIV inspireert om met elkaar te praten over ‘mijn’ ontwikkeling in het IV-domein.'

- Wiedhantie Raghoober, Senior O&P adviseur Dienst ICT Uitvoering (DICTU)  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aansluiting op Europees niveau

Het KWIV sluit aan op het Europees e-Competence Framework (e-CF), het Europese referentiekader voor beroepscompetenties in de informatie- en communicatietechnologie. Naast de specifieke IV-competenties zijn ook de zeven algemene IV-competenties zoals ethiek, duurzaamheid en privacy in het KWIV overgenomen.

Hulp bij implementatie

UBR| Organisatie-inrichting biedt ondersteuning bij de implementatie van het KWIV. Ook zijn er trainingsmodules om het KWIV eigen te maken en te leren werken met de KWIV-profielen. Wilt u meer weten over de ondersteuning van UBR of heeft u vragen, suggesties of een reactie? Neem contact op via kwiv@rijksoverheid.nl.