Blogs, vlogs en ervaringen van deelnemers

We delen graag ter inspiratie onze kennis en ervaring. 

Bewust Ambtelijk Vakmanschap

Handen en voeten aan bewust Ambtelijk Vakmanschap

Wie in de publieke sector werkt heeft te maken met een dynamisch en veelal complex krachtenveld. In deze dynamiek is een breed spectrum aan kennis en vaardigheden nodig om je werk goed uit te kunnen voeren. Onder de noemer Ambtelijk Vakmanschap werken we binnen de Rijksoverheid daarvoor met elkaar aan het versterken van onze professionaliteit, manieren van (samen-)werken en organisatiecultuur. 

Blog De winst van Bewust Luisteren

Bewust luisteren gaat over luisteren op een heel andere manier dan dat je gewend bent. Het gaat over luisteren tussen de regels door, luisteren met frisse oren, luisteren naar dat wat niet gezegd wordt. Dat kan best een beetje uit je comfort zone zijn en daar heb je lef voor nodig. Waarom zou je daar moeite voor doen?

Stilstaan bij de manier waarop je leiding geeft

Met een drukke en veeleisende baan als leidinggevende bij het Digital Trust Center van het Ministerie van EZK vond Michel Verhagen dat het weer tijd werd om aandacht te besteden aan de manier waarop hij leiding geeft. Hij wilde kijken naar alle routines die er onbewust insluipen. Michel vindt het belangrijk om stil te staan of hij nog op de juiste manier leiding geeft aan zijn team. Of dat hij anders kan handelen en daarmee ook andere resultaten kan bereiken. Hij meldde zich aan voor de training Mindful Leiderschap.