A+O-fonds Rijk ondersteunt Mindful Rijk in verbreden acceptatie Mindfulness binnen Rijksoverheid

Wij zijn verheugd om te delen dat A+O-fonds Rijk ons ondersteunt om Mindfulness breder geaccepteerd te maken binnen de rijksoverheid! 

Het fonds heeft een subsidie toegekend om door onderzoek, communicatie en community mindfulness aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor een grotere groep Rijksmedewerkers.

A&O Fonds

A+O-fonds Rijk wil ons ondersteunen omdat ze zien dat mindfulness een belangrijke rol kan spelen voor de Rijksmedewerker van de toekomst. Er is een snel groeiende wetenschappelijke basis (6000+ gepubliceerde studies) waaruit blijkt dat mindfulness ontwikkelen bij kan dragen aan onder meer werkgeluk, vitaliteit, groei, samenwerken, wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

30 april 2020 AO fonds grafiek

Het grootste obstakel zien zij in de beeldvorming rondom mindfulness. Hun vraag is of voor de Rijksmedewerker voldoende duidelijk is wat mindfulness precies is en wat ontwikkelen van mindfulness oplevert. Mogelijk is daar een kenniskloof waardoor adoptie van mindfulness als hulpbron binnen het Rijk achterblijft.

Daarom gaan we in ons plan eerst onderzoeken wat de mogelijke kenniskloof en misvattingen zijn. Vanuit de onderzoeksresultaten ondernemen we communicatie- en community-activiteiten om beter aan te sluiten bij de belevingswereld en behoeftes van de Rijksmedewerker.