Start rijksbrede leergang Bewust Ambtelijk Vakmanschap

Onder de noemer Ambtelijk Vakmanschap werken we binnen de Rijksoverheid met elkaar aan het versterken van onze professionaliteit, manieren van (samen)werken en organisatiecultuur. Transparantie, integriteit, vakkundig, openheid zijn hierin enkele belangrijke pijlers. En ja, dat levert spanning en nieuwe dilemma’s op. Het vraagt om op zoek te gaan naar een nieuwe balans en een andere manier van werken die past bij de uitdagingen van deze tijd en onze verantwoordelijkheid. Met dit doel kreeg Mindful Rijk de opdracht voor de ontwikkeling van de leergang Bewust Ambtelijk Vakmanschap. De eerste rijksbrede leergang start op 9 november.

Leergang Bewust Ambtelijk Vakmanschap

De leergang is bedoeld om je ambtenaarschap te herijken. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met bureaucratie en blijf je toch innoveren en experimenteren? Fouten maken mag, wordt er vaak gezegd, maar is dat wel zo? Hoe ontwikkel je je voelsprieten om informatie te kunnen duiden of een open gesprek te voeren? Hoe ga je van ‘oud denken’ naar ‘om denken’? Hoe beweeg jij je in dat krachtenveld, van geschreven en ongeschreven regels? Reflectie op en bewustwording van eigen gedrag is hierbij fundamenteel!
De leergang Bewust Ambtelijk Vakmanschap leert je hoe je:

  • je reflecterend vermogen kunt vergroten
  • met bewustere keuzes meer impact kunt hebben
  • uitkomsten en resultaten kunt beïnvloeden.

Praktisch

De leergang, bestaande uit 9 wekelijkse online sessies, is praktijkgericht, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft veel diepgang. Medewerkers van de Rijkoverheid kunnen zich aanmelden via het Leer- en ontwikkelplein (LOC). Hier lees je ook meer over de inhoud en de opzet van de leergang. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden en hoe deze leergang jou of je team kan helpen in het ontwikkelen of verstevigen van Ambtelijke Vakmanschap? Neem dan contact op via mindfulrijk@rijksoverheid.nl. Wil je meer weten over Ambtelijk Vakmanschap binnen de Rijksoverheid. Kijk dan op de pagina Grenzeloos Samenwerken van pleio.nl.