Ons aanbod

Mindfulness is een meta-vaardigheid van objectief waarnemen wat er in jezelf en om je heen gebeurt. Het is een vaardigheid die je al hebt, gebruikt en verder kunt ontwikkelen en leren toepassen.

Wij bieden verschillende mindfulnessgebaseerde trainingen aan Rijksorganisaties. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Bekijk onze Producten- en dienstencatalogus of stuur ons een bericht via mindfulrijk@rijksoverheid.nl

Mindful Werken

In deze training staat het ontwikkelen van mindfulness centraal. Mindfulness als vaardigheid en interventie is wetenschappelijk aantoonbaar effectief (6000+ gepubliceerde wetenschappelijke studies). Uit studies blijkt onder meer dat het je cognitieve capaciteit en flexibiliteit vergroot, emotionele stabiliteit en werkplezier verhoogt, grip en inzicht op (werk) gedrag brengt en je fysieke gezondheid verbetert. Juist in deze tijd is dat ontzettend waardevol. De maatschappij verandert in rap tempo. Ons werk wordt complexer. Het tempo ligt hoog. We moeten steeds meer informatie verwerken in kortere tijd. We staan meer dan ooit, ‘altijd aan’.

Om als professional te kunnen floreren in een omgeving waarin de maatschappelijke opgave dermate complex is, vraagt om het beheersen van nieuwe vaardigheden. Vaardigheden waarmee men effectief en flexibel kan meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij: De vaardigheden van de “rijksprofessional van de toekomst”.

Tijdens deze training leer je in negen weken tijd (acht lessen en een stiltesessie) mindfulness te ontwikkelen en in te zetten voor je werk. Je zult ervaren dat je met een heldere geest meer balans ervaart, meer overzicht voelt, beter kunt samenwerken èn je bent een stuk creatiever. 

Voor deze trainingen zijn bij Rijkswaterstaat impactmetingen uitgevoerd. Gemiddeld 96% van de deelnemers ervaren een significante impact van de training op hun leven waarvan 72% ‘hoog’. De training is gemiddeld met een 8.9 gewaardeerd. De training leidde onder andere tot aantoonbaar veranderd werkgedrag, verhoogde geluksgevoelens, verbeterde slaap, minder ervaren van werkdruk en een algehele meer vriendelijke houding.

 • Duur totale training: 9 weken (8 lessen en een stiltesessie)
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 4 uur
 • Dagelijks huiswerk: tussen de 30 – 45 minuten (The more you put in, the more you get out)

Er is geen ervaring met mindfulness nodig voor deze training.

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.

Mindfulness Based Emotionele intelligentie

De Mindfulness-based Emotional Intelligence training is gebaseerd op de ‘Search Inside Yourself’ training dat binnen Google is ontwikkeld, de emotionele intelligentie theorie van Daniel Goleman en hersen-wetenschap vanuit Stanford University. Gecombineerd met oefeningen uit de Vipassana meditatie maakt de training uniek en impactvol. We beginnen met het leggen van een basis van mindfulness (aandachtstraining). Van daaruit bouwen we verder op de 5 aspecten van emotionele intelligentie: zelfbewustzijn, zelfregulatie, motivatie, empathie en sociale vaardigheden. Het ontwikkelen van emotionele intelligentie is de belangrijkste basis voor (persoonlijk) leiderschap.

De effecten van deze training zijn o.a.:

 • Ervaring van meer welzijn
 • Versterkt veerkracht in uitdagende situaties
 • Managen van stress en reguleren van emoties
 • Ontwikkeling van zelfbewustzijn
 • Ontwikkeling van empathie en effectief communiceren
 • Versterkt focus en aandacht

Tijdens deze training leer je in 6 weken hoe je mindfulness en meditatie kunt integreren in je dagelijkse werk- en privéleven. Je doet kennis op over het brein en krijgt praktische tools mee om het beste uit jezelf te halen. Thuis ga je verder met wat je tijdens de les hebt geleerd. Elke sessie bestaat ongeveer uit een derde inhoud en twee derde aan het beoefenen van vaardigheden. Het laatste gebeurd zowel individueel, in duo’s als in groepsverband.

 • Duur totale training: 6 weken
 • Duur van een les: 2,5 uur
 • Dagelijks huiswerk: 15 – 30 minuten
 • Er is geen ervaring met mindfulness nodig voor deze training. 

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl

Mindful Leiderschap

Als leider bepaal je in grote mate de cultuur in jouw organisatie en team. Je vervult een voorbeeldrol je hebt daarmee grote invloed op de betrokkenheid van je medewerkers bij verandertrajecten en het behalen van organisatiedoelstellingen.

Bewustwording is dé voorwaarde om het beste uit jezelf, je team en je organisatie te halen. Mindfulness is een vaardigheid van open aandacht schenken aan wat er nu is, zowel in jezelf als om je heen. het is een vaardigheid die je al hebt, die je al gebruikt, en die je verder kunt ontwikkelen door te oefenen.

Mindful Leiderschap gaat niet alleen over snel en efficiënt van punt A naar punt B komen. Bij deze leiderschapsstijl komt men bij punt B aan terwijl de collectieve vitaliteit intact is. Tevens ligt de focus op het creëren van een werkcultuur van aandacht, focus, veerkracht, compassie en high performance op alle lagen binnen de organisatie.

Leiders zijn beter in staat om het ego opzij te zetten en vanuit bewustwording en authenticiteit invulling te geven aan hun rol en de speerpunten vanuit het Strategisch Personeelbeleid (SPB) 2025. Mindfulness is een meta-vaardigheid die gaat over het vermogen objectief waar te nemen wat er in jezelf en om je heen gebeurt. Het is een vaardigheid van aandacht die je al hebt en gebruikt en die je verder kunt ontwikkelen door te oefenen.

Mindfulness blijkt een positief effect te hebben op onder andere:

 • Beter omgaan met complexiteit
 • Het lerend vermogen (cognitieve vaardigheden)
 • Het aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties
 • Bewustzijn van zelf, anderen en de omgeving en wat deze nodig heeft
 • Werkplezier
 • Wendbaar omgaan met veranderingen
 • Een open en vriendelijke houding

Voor vragen kun je contact opnemen met Inge Witkamp via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.

Hoe kun je hiermee aan de slag als leider? We bieden drie mogelijkheden;

Masterclass Mindful Leiderschap voor Senior Leaders

Deze sessie is voor senior leaders en gericht op het vruchtbare kruispunt tussen mindful leiderschap en verandermanagement, organisatiecultuur en grenzeloos samenwerken. Deze hoogwaardig kwalitatieve masterclass richt zich specifiek op thema’s en behoeften die aansluiten bij de senior leaders binnen de Rijksoverheid. We richten ons hierbij op thema’s op organisatieniveau zoals het creëren van een open, veilige organisatiecultuur. Deze masterclass duurt 2 uur, geeft de deelnemers praktische inzichten en is ervaringsgericht. Deze masterclass biedt de deelnemers de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met Mindful Leiderschap.

Training Mindful Leiderschap

Deze training is voor leiders binnen de overheid en geeft aandacht en bewustwording voor de thema’s werkdruk, organisatiecultuur, communicatie, bewustzijn van zelf, anderen, de omgeving en wat deze nodig heeft, zelfregulatie, een open houding, growth mindset en excelleren vanuit bevlogenheid.  
De effecten van deze training zijn meetbaar. Mindful Rijk heeft een unieke impactmeting ontworpen die de effecten van het ontwikkelen van de mindfulnessvaardigheid laat zien en de mate waarin dit leidt tot veranderd werkgedrag. Deze training is gebaseerd op de 8-weekse mindfulnesstraining waar veelvuldig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan.

Duur van de training: 9 weken (8 lessen en een stiltesessie) 
Duur van een les: 3 uur, stiltesessie eenmalig is 4 uur
Dagelijks huiswerk: tussen de 30 – 45 minuten (The more you put in, the more you get out)
Er is geen ervaring met mindfulness nodig voor deze training.

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl

Compassietraining

Deze training is bedoeld voor mensen die al een mindfulnesstraining gedaan hebben en openstaan voor nader zelfonderzoek en willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Het is een verdiepende training waar nader ingezoomd wordt op een milde vriendelijke houding. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat compassietraining verhoogde activiteit in de prefrontale cortex teweeg brengt met daarbij verbluffende resultaten op welzijn en emoties.

 • Duur totale training: 9 weken
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 2 uur
 • Dagelijks huiswerk: 30 minuten

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.

Sterke Kanten training

De Sterke Kanten training verbind mindfulnessbeoefening met het ontwikkelen en identificeren van je sterke kanten. VIA Sterke kanten zijn universele positieve karaktereigenschappen die je gedrag, je denken en je gevoel beïnvloeden. De sterke kanten zijn een uitkomst van wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. 

Deze mindfulness training is ontstaan vanuit de positieve psychologie. Onder leiding van Martin Seligman en Chris Peterson heeft het VIA Institute gewerkt aan Character Strenghts. Uit onderzoek blijkt dat het leren kennen en gebruiken van je sterke kanten samenhangt met hoger welbevinden en betere prestaties (Niemiec, 2017).

Tijdens een mindfulnesstraining leer je om jouw aandacht bewust te richten. In deze training leer je om jouw aandacht te richten op jouw sterke kanten. Je wordt je dan meer bewust van jouw positieve eigenschappen, van wat je energie geeft en waar je goed in bent. Deze Mindfulness Based Strengths Practice (MBSP) is ontwikkeld door Ryan Niemiec (2014), directeur van het VIA Institute on Character.

Voor deze training heb je geen ervaring met mindfulness nodig. Deze training past uitstekend bij de missie van Mindful Rijk: het creëren van een positieve werkomgeving binnen het Rijk, waarin haar medewerkers kunnen floreren. We richten ons op vitaliteit, groei, samenwerken, wendbaarheid, werkgeluk én duurzaam inzetbaarheid VOOR NEDERLAND.

 • Duur totale training: 9 weken (8 lessen en een stiltesessie)
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 4 uur
 • Dagelijks huiswerk: tussen de 30 – 45 minuten (The more you put in, the more you get out)

Voor vragen kun je contact opnemen met via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.
 

Job Crafting

In het Nederlands ook wel baan boetseren genoemd is een training waarbij je zelf je functie vorm geeft door deze beter aan te laten sluiten bij jouw sterke kanten. In 3 lessen wordt je je meer bewust van jouw sterke kanten en ontdek je hoe je door middel van kleine wijzigingen aan te brengen in taken, relaties, werkproces en mindset je een betere aansluiting ervaart met jouw talenten. Daarmee blijkt job crafting een tool om meer plezier en voldoening uit je werk te halen. Deze training is gebaseerd op de principes van de sterke kanten training.

 • Duur van de training: 3 lessen in 6 weken (om de twee weken een les)
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur
 • De deelnemers krijgen tussen de lessen door enkele opdrachten mee.

Er is geen specifieke ervaring nodig voor deze training.

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.