Ons aanbod

Mindfulness is een meta-vaardigheid van objectief waarnemen wat er in jezelf en om je heen gebeurt. Het is een vaardigheid die je al hebt, gebruikt en verder kunt ontwikkelen en leren toepassen.

Wij bieden verschillende mindfulnessgebaseerde trainingen aan Rijksorganisaties. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Bekijk onze Producten- en dienstencatalogus of stuur ons een bericht via mindfulrijk@rijksoverheid.nl

Bewust Ambtelijk Vakmanschap

Bewust Ambtelijk Vakmanschap is dé mindfulness training van de Rijksoverheid.

Als ambtenaar zit je in een complex krachtenveld. Niet alleen heb je te maken met je collega’s, de organisatie en de overheid. Je bent ook nog eens betrokken bij de politiek, de media en de samenleving. Jouw werk, jouw acties en jouw handelen hebben consequenties. Voor jezelf, maar ook voor dat hele krachtenveld waar je mee te maken hebt. En daar kan wel eens spanning op zitten. Want we weten allemaal dat er patronen en handelingen zijn die soms niet meer het doel dienen. Manieren van reageren die we doen uit gewoonte, niet omdat dat het best passende antwoord is.

Naast dat er zichtbare regels en procedures zijn, zijn er ook ongeschreven regels. Regels die ontstaan uit gewoonten. Ooit dienden ze een doel, maar wellicht is dat nu niet meer zo. Net zoals handelingen en procedures: die zijn ontstaan om ooit de boel makkelijker te maken, maar dienen wellicht nu niet meer het doel. Zo heeft ieder mens onbewust automatisch gedrag, ieder team onbewuste handelingen en iedere omgeving onbewuste leefregels die het leven niet efficiënter, leuker of beter maken, maar wel kunnen zorgen voor dilemma’s of niet bijdragen aan het oplossen van dilemma’s.

Bewust Ambtelijk Vakmanschap is geen handleiding of stappenplan hoe je met een dilemma moet omgaan. Het is een zienswijze die je inzichten geeft in je eigen invloed in dilemma’s en je bewust(er) maakt van de keuzes die je hebt. Met de leergang Bewust Ambtelijk Vakmanschap maak je het onbewuste bewust zodat de treinen niet door denderen die je anders had kunnen stoppen.

De leergang is bedoeld om je reflecterend vermogen te vergroten, je te ondersteunen in transformatie, je ambtenaarschap weer eens te herijken zodat je geïnspireerd en trots de uitdaging aangaat die op je pad komen. Als je ander gedrag wilt bereiken, dan moet je bewust zijn in het moment. Want dan kun je handelen.
De training Bewust Ambtelijk Vakmanschap bestaat uit 8 wekelijkse sessies en een aparte reflectiesessie tussen les 6 en 7.

 • Module 1: Werken vanuit professionaliteit
 • Module 2: De observator
 • Module 3: Versnellen door te vertragen
 • Module 4: Inclusiviteit
 • Module 5: Luisteren
 • Module 6: Tegenspraak
 • Reflectiesessie: Een zelfonderzoek in stilte naar jouw waarden als innerlijk kompas
 • Module 7: Werken vanuit de opgave
 • Module 8: Growth mindset: naar ambtelijk vermogen

Praktisch:

 • Duur totale training: 9 weken
 • Duur van een les: 3 uur
 • Dagelijks huiswerk: 15 – 30 minuten

Er is geen ervaring met mindfulness nodig voor deze training. De leergang is geschikt voor iedereen die verder wil kijken dan de inhoudelijke kant van zijn werk, planning en besluitvormingslijnen, en die vanuit eigen rol en functie betekenis wil geven aan Ambtelijk Vakmanschap.

De eerste leergang wordt aangeboden door het Programma Ambtelijk Vakmanschap en start op dinsdag 9 november. De sessies zijn online van 09.30-12.30 uur en vinden plaats op 9, 16, 23 en 30 november, 7, 14, 21 december, 11 en 18 januari. Voor deze leergang is een beperkt aantal plekken (kosteloos) beschikbaar. Wil je meedoen? Stuur een mailtje naar mindfulrijk@rijksoverheid.nl en vertel ons kort (max 500 woorden) over je motivatie en wat ambtelijk vakmanschap voor jou betekent.

De leergang wordt in januari opnieuw aangeboden. Daarvoor kun je je hier aanmelden.

Mindful Werken

In deze training staat het ontwikkelen van mindfulness centraal. Mindfulness als vaardigheid en interventie is wetenschappelijk aantoonbaar effectief (6000+ gepubliceerde wetenschappelijke studies). Uit studies blijkt onder meer dat het je cognitieve capaciteit en flexibiliteit vergroot, emotionele stabiliteit en werkplezier verhoogt, grip en inzicht op (werk) gedrag brengt en je fysieke gezondheid verbetert. Juist in deze tijd is dat ontzettend waardevol. De maatschappij verandert in rap tempo. Ons werk wordt complexer. Het tempo ligt hoog. We moeten steeds meer informatie verwerken in kortere tijd. We staan meer dan ooit, ‘altijd aan’.

Om als professional te kunnen floreren in een omgeving waarin de maatschappelijke opgave dermate complex is, vraagt om het beheersen van nieuwe vaardigheden. Vaardigheden waarmee men effectief en flexibel kan meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij: De vaardigheden van de “rijksprofessional van de toekomst”.

Tijdens deze training leer je in negen weken tijd (acht lessen en een stiltesessie) mindfulness te ontwikkelen en in te zetten voor je werk. Je zult ervaren dat je met een heldere geest meer balans ervaart, meer overzicht voelt, beter kunt samenwerken èn je bent een stuk creatiever. 

Voor deze trainingen zijn bij Rijkswaterstaat impactmetingen uitgevoerd. Gemiddeld 96% van de deelnemers ervaren een significante impact van de training op hun leven waarvan 72% ‘hoog’. De training is gemiddeld met een 8.9 gewaardeerd. De training leidde onder andere tot aantoonbaar veranderd werkgedrag, verhoogde geluksgevoelens, verbeterde slaap, minder ervaren van werkdruk en een algehele meer vriendelijke houding.

 • Duur totale training: 9 weken (8 lessen en een stiltesessie)
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 4 uur
 • Dagelijks huiswerk: tussen de 30 – 45 minuten (The more you put in, the more you get out)

Er is geen ervaring met mindfulness nodig voor deze training.

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.

Mindfulness Based Emotionele intelligentie

De Mindfulness-based Emotional Intelligence training is gebaseerd op de ‘Search Inside Yourself’ training dat binnen Google is ontwikkeld, de emotionele intelligentie theorie van Daniel Goleman en hersen-wetenschap vanuit Stanford University. Gecombineerd met oefeningen uit de Vipassana meditatie maakt de training uniek en impactvol. We beginnen met het leggen van een basis van mindfulness (aandachtstraining). Van daaruit bouwen we verder op de 5 aspecten van emotionele intelligentie: zelfbewustzijn, zelfregulatie, motivatie, empathie en sociale vaardigheden. Het ontwikkelen van emotionele intelligentie is de belangrijkste basis voor (persoonlijk) leiderschap.

De effecten van deze training zijn o.a.:

 • Ervaring van meer welzijn
 • Versterkt veerkracht in uitdagende situaties
 • Managen van stress en reguleren van emoties
 • Ontwikkeling van zelfbewustzijn
 • Ontwikkeling van empathie en effectief communiceren
 • Versterkt focus en aandacht

Tijdens deze training leer je in 6 weken hoe je mindfulness en meditatie kunt integreren in je dagelijkse werk- en privéleven. Je doet kennis op over het brein en krijgt praktische tools mee om het beste uit jezelf te halen. Thuis ga je verder met wat je tijdens de les hebt geleerd. Elke sessie bestaat ongeveer uit een derde inhoud en twee derde aan het beoefenen van vaardigheden. Het laatste gebeurd zowel individueel, in duo’s als in groepsverband.

 • Duur totale training: 6 weken
 • Duur van een les: 2,5 uur
 • Dagelijks huiswerk: 15 – 30 minuten
 • Er is geen ervaring met mindfulness nodig voor deze training. 

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl

Mindful Leiderschap

Als leider bepaal je in grote mate de cultuur in jouw organisatie en team. Je vervult een voorbeeldrol je hebt daarmee grote invloed op de betrokkenheid van je medewerkers bij verandertrajecten en het behalen van organisatiedoelstellingen.

Bewustwording is dé voorwaarde om het beste uit jezelf, je team en je organisatie te halen. Mindfulness is een vaardigheid van open aandacht schenken aan wat er nu is, zowel in jezelf als om je heen. het is een vaardigheid die je al hebt, die je al gebruikt, en die je verder kunt ontwikkelen door te oefenen.

Mindful Leiderschap gaat niet alleen over snel en efficiënt van punt A naar punt B komen. Bij deze leiderschapsstijl komt men bij punt B aan terwijl de collectieve vitaliteit intact is. Tevens ligt de focus op het creëren van een werkcultuur van aandacht, focus, veerkracht, compassie en high performance op alle lagen binnen de organisatie.

Leiders zijn beter in staat om het ego opzij te zetten en vanuit bewustwording en authenticiteit invulling te geven aan hun rol en de speerpunten vanuit het Strategisch Personeelbeleid (SPB) 2025. Mindfulness is een meta-vaardigheid die gaat over het vermogen objectief waar te nemen wat er in jezelf en om je heen gebeurt. Het is een vaardigheid van aandacht die je al hebt en gebruikt en die je verder kunt ontwikkelen door te oefenen.

Mindfulness blijkt een positief effect te hebben op onder andere:

 • Beter omgaan met complexiteit
 • Het lerend vermogen (cognitieve vaardigheden)
 • Het aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties
 • Bewustzijn van zelf, anderen en de omgeving en wat deze nodig heeft
 • Werkplezier
 • Wendbaar omgaan met veranderingen
 • Een open en vriendelijke houding

Voor vragen kun je contact opnemen met Inge Witkamp via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.

Hoe kun je hiermee aan de slag als leider? We bieden drie mogelijkheden;

Masterclass Mindful Leiderschap voor Senior Leaders

Deze sessie is voor senior leaders en gericht op het vruchtbare kruispunt tussen mindful leiderschap en verandermanagement, organisatiecultuur en grenzeloos samenwerken. Deze hoogwaardig kwalitatieve masterclass richt zich specifiek op thema’s en behoeften die aansluiten bij de senior leaders binnen de Rijksoverheid. We richten ons hierbij op thema’s op organisatieniveau zoals het creëren van een open, veilige organisatiecultuur. Deze masterclass duurt 2 uur, geeft de deelnemers praktische inzichten en is ervaringsgericht. Deze masterclass biedt de deelnemers de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met Mindful Leiderschap.

Training Mindful Leiderschap

Deze training is voor leiders binnen de overheid en geeft aandacht en bewustwording voor de thema’s werkdruk, organisatiecultuur, communicatie, bewustzijn van zelf, anderen, de omgeving en wat deze nodig heeft, zelfregulatie, een open houding, growth mindset en excelleren vanuit bevlogenheid.  
De effecten van deze training zijn meetbaar. Mindful Rijk heeft een unieke impactmeting ontworpen die de effecten van het ontwikkelen van de mindfulnessvaardigheid laat zien en de mate waarin dit leidt tot veranderd werkgedrag. Deze training is gebaseerd op de 8-weekse mindfulnesstraining waar veelvuldig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan.

Duur van de training: 9 weken (8 lessen en een stiltesessie) 
Duur van een les: 3 uur, stiltesessie eenmalig is 4 uur
Dagelijks huiswerk: tussen de 30 – 45 minuten (The more you put in, the more you get out)
Er is geen ervaring met mindfulness nodig voor deze training.

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl

Compassietraining

Deze training is bedoeld voor mensen die al een mindfulnesstraining gedaan hebben en openstaan voor nader zelfonderzoek en willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Het is een verdiepende training waar nader ingezoomd wordt op een milde vriendelijke houding. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat compassietraining verhoogde activiteit in de prefrontale cortex teweeg brengt met daarbij verbluffende resultaten op welzijn en emoties.

 • Duur totale training: 9 weken
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 2 uur
 • Dagelijks huiswerk: 30 minuten

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.

Sterke Kanten training

De Sterke Kanten training verbind mindfulnessbeoefening met het ontwikkelen en identificeren van je sterke kanten. VIA Sterke kanten zijn universele positieve karaktereigenschappen die je gedrag, je denken en je gevoel beïnvloeden. De sterke kanten zijn een uitkomst van wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. 

Deze mindfulness training is ontstaan vanuit de positieve psychologie. Onder leiding van Martin Seligman en Chris Peterson heeft het VIA Institute gewerkt aan Character Strenghts. Uit onderzoek blijkt dat het leren kennen en gebruiken van je sterke kanten samenhangt met hoger welbevinden en betere prestaties (Niemiec, 2017).

Tijdens een mindfulnesstraining leer je om jouw aandacht bewust te richten. In deze training leer je om jouw aandacht te richten op jouw sterke kanten. Je wordt je dan meer bewust van jouw positieve eigenschappen, van wat je energie geeft en waar je goed in bent. Deze Mindfulness Based Strengths Practice (MBSP) is ontwikkeld door Ryan Niemiec (2014), directeur van het VIA Institute on Character.

Voor deze training heb je geen ervaring met mindfulness nodig. Deze training past uitstekend bij de missie van Mindful Rijk: het creëren van een positieve werkomgeving binnen het Rijk, waarin haar medewerkers kunnen floreren. We richten ons op vitaliteit, groei, samenwerken, wendbaarheid, werkgeluk én duurzaam inzetbaarheid VOOR NEDERLAND.

 • Duur totale training: 9 weken (8 lessen en een stiltesessie)
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur, stiltesessie eenmalig is 4 uur
 • Dagelijks huiswerk: tussen de 30 – 45 minuten (The more you put in, the more you get out)

Voor vragen kun je contact opnemen met via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.
 

Job Crafting

In het Nederlands ook wel baan boetseren genoemd is een training waarbij je zelf je functie vorm geeft door deze beter aan te laten sluiten bij jouw sterke kanten. In 3 lessen wordt je je meer bewust van jouw sterke kanten en ontdek je hoe je door middel van kleine wijzigingen aan te brengen in taken, relaties, werkproces en mindset je een betere aansluiting ervaart met jouw talenten. Daarmee blijkt job crafting een tool om meer plezier en voldoening uit je werk te halen. Deze training is gebaseerd op de principes van de sterke kanten training.

 • Duur van de training: 3 lessen in 6 weken (om de twee weken een les)
 • Duur van een les: 2 – 2,5 uur
 • De deelnemers krijgen tussen de lessen door enkele opdrachten mee.

Er is geen specifieke ervaring nodig voor deze training.

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.

Bootcamp Werkdesign

Ben je toe aan meer creativiteit in je werk? Vind je je werk wel leuk, maar kun je wel een extra dosis motivatie, uitdaging of plezier gebruiken? Is je werk structureel veranderd door corona en wil je daar een positieve wending aan geven? Dan is de Bootcamp Werkdesign wat voor jou!

De Bootcamp Werkdesign bestaat uit 3 onderdelen:
- Online Micro-lessen die je in je eigen tempo kunt doorlopen
- Een Werkdesign Workshop van een dagdeel
- Het uitproberen van je workhacks met ondersteuning van jouw speciaal opgeleide Werkdesign coach.

In de bootcamp delen we de principes hoe dit relatief nieuwe concept ‘Werkdesign’ werkt.
Je leert hoe je zelf in no-time met deze praktische, creatieve en bewezen methoden je taken leuker en interessanter kunt maken. Door aan de slag te gaan met je werkbeleving, leer je een nieuwe manier om je dagelijkse werk tot een flowervaring te maken. Je ervaart het verschil tussen flow en unflow, èn je leert aan welke knoppen je kunt draaien om jezelf of een ander deze flow te laten ervaren. Hierdoor werk je productiever en creatiever, heb je meer energie en vliegt je werkdag voorbij. Ready to rumble!

Voor vragen kun je contact opnemen via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.
 

Diverse workshops

Ben je op zoek naar een eenmalige workshop of masterclass voor je medewerkers, team of organisatie? Mindful Rijk biedt ook trainingen op maat aan op het gebied van mindfulness en positieve psychologie. Bijvoorbeeld een introductie workshop om medewerkers kennis te laten maken met mindfulness, een masterclass over bewust luisteren, of een workshop over mindfulness in relatie tot een specifiek thema, zoals werkplezier of werkstress. Er is van alles mogelijk. De inhoud en duur van de workshop worden in onderling overleg bepaald, zodat de workshop precies wordt afgestemd op jouw vraag en behoeften.

Heb je interesse? Neem contact op met Mindful Rijk via mindfulrijk@rijksoverheid.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.