Bewust Ambtelijk Leiderschap

Dé mindfulnesstraining voor leidinggevenden bij de Rijksoverheid

Leidinggeven bij de overheid is bijzonder, belangrijk en zeker niet altijd makkelijk. Je geeft leiding aan medewerkers die willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. En dat in een complex en onzeker krachtenveld waarin de druk van buitenaf behoorlijk groot kan zijn. Met jouw manier van leiderschap heb jij invloed op je medewerkers, de cultuur in jouw team en in de organisatie. En bepaal je dus mede hoe we als overheid de burger dienen. 

De leergang Bewust Ambtelijk Leiderschap verbindt wetenschappelijk onderbouwde methodes uit mindfulness en de positieve psychologie met de inzichten uit het kompas voor ambtelijk leiderschap van Mark Frequin en de Rijksbrede beweging Ambtelijk Vakmanschap en Grenzeloos Samenwerken. 

Als leidinggevende kun jij de condities creëren waarin ambtelijk vakmanschap tot bloei kan komen. Door in jouw team talenten optimaal te benutten en door te sturen op de opgaven en te werken vanuit de bedoeling, schep je de juiste randvoorwaarden voor ambtelijk vakmanschap. De kunst is om als leidinggevende te zorgen dat de kennis en kunde van individuele ambtenaren bijdragen aan de professionaliteit van het collectief, van het ambtelijk vermogen. Daarvoor is inzicht in jouw eigen gedrag van groot belang.  Want medewerkers doen niet wat je zegt, maar doen wat jij doet. Jouw gedrag geeft het voorbeeld voor anderen. 

In de leergang Bewust Ambtelijk Leiderschap word je je meer bewust van je eigen (onbewuste) gedrag, patronen, oordelen en blinde vlekken, zodat jij jouw ambtelijk leiderschap kunt herijken, het ambtelijk vakmanschap van je team kunt versterken en kunt bijdragen aan het ambtelijk vermogen van de overheid. 

Methode

De leergang bestaat uit acht modules van 3 uur en een reflectiesessie van 4 uur. In totaal ben je 9 weken met de leergang bezig. De groep bestaat uit max. 12 deelnemers. Tussen de modules ga je aan de slag met de thema’s en oefeningen uit de leergang. Het is een intensieve en intieme leergang met veel ruimte voor zelfonderzoek en het uitwisselen van ervaringen. 

We bieden deze training rijksbreed op open inschrijving en op organisatieniveau. De eerstvolgende editie op open inschrijving vindt online plaats via WebEx op vrijdagmorgen 9:30 – 12:30, startend op 2 december. de andere trainingsdagen zijn op 9, 16 december, 13, 20, 27 januari, 3, 10, 17 februari. De training vindt elke vrijdagochtend plaats. Je kunt je inschrijven of meer informatie opvragen over praktische zaken, kosten en doorbelasting via mindfulrijk@rijksoverheid.nl.

De leergang Bewust Ambtelijk Leiderschap is ontwikkeld voor en door Rijksambtenaren en experts op het gebied van mindful leiderschap. Het wordt georganiseerd vanuit Mindful Rijk, het expertisecentrum voor Mindfulness en Positieve Psychologie. Meer informatie over Mindful Rijk kun je vinden via www.mindfulrijk.nl