Authentiek in je Werk

"Authenticiteit is de geboorteplaats van innovatie, creativiteit en verandering." - Brene Brown

Authenticiteit kan een enorme krachtbron zijn, in je werk en daarbuiten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoge authenticiteit kan leiden tot een toename in werkbetrokkenheid, werkplezier, levenstevredenheid en een verhoging van prestaties.

Authenticiteit kan echter flink onder druk komen te staan, zowel door innerlijke als uiterlijke factoren. Innerlijk doordat je om wat voor reden dan ook het contact met je binnenwereld verliest, de bron van je authenticiteit. Uiterlijk door bijvoorbeeld de heersende werkcultuur die je het gevoel kan geven dat het tonen van je ‘echte’ zelf wordt bestraft.

Hoe kunnen we authenticiteit cultiveren op ons werk? En, wat is authenticiteit eigenlijk?

In deze bijeenkomst ontdek je wat authenticiteit is, verken je welke kanten van jezelf ‘welkom’ zijn op de werkvloer, en welke je bewust of onbewust achterwege laat. Na afloop krijg je concrete vervolgstappen om aan de slag te gaan met authenticiteit in je werk.

Meer weten over de mogelijkheden? Stuur ons een bericht via mindfulrijk@rijksoverheid.nl