Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk bestaat per 1 januari 2014 uit de pijlers Dienstverlening en Ontwikkelbedrijf en het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering & Financiën.