Communicatie, opleidingen en voorlichting

De veranderingen in de rechtspositie betekenen voor jou als professional in het P&O-vakgebied ook wat voor je communicatie met leidinggevenden en (nieuwe) medewerkers. De terminologie is veranderd, wat gevolgen heeft voor p-informatie in websites, standaardbrieven en bijvoorbeeld brochures. De veranderingen in regelgeving hebben tot gevolg dat ondersteunende ICT-systemen zijn aangepast.

Voorbereiding

Er is de mogelijkheid geboden een rijksbrede opleiding of voorlichtingsactiviteit te volgen. Daarnaast is er een communicatie kalender opgesteld tot het moment van in werking treding van de Wnra.