Documenten, lijsten en overzichten

Hier vind je een overzicht van belangrijke documenten, lijsten en overzichten  en links met informatie over de nieuwe rechtspositie.

Plan van aanpak Implementatie nieuwe rechtspositie Rijksambtenaren (INR)

Het SGO heeft het plan van aanpak voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vastgesteld. De nieuwe wet regelt dat voor de meeste ambtenaren, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in de marktsector, het private arbeidsrecht geldt. De wet is op 1 januari 2020 in werking getreden. BZK heeft in afstemming met de IPRA, P-Direkt en UBR Personeel een aantal zaken voor het hele Rijk geregeld: het overlegstelsel, een privaatrechtelijke cao-tekst, de individuele arbeidsovereenkomst en opleiding en voorlichting.

Plan van aanpak implementatie nieuwe rechtspositie voor de sector Rijk (INR)

Lees het communicatieplan INR

Implementatie nieuwe rechtspositie in kort bestek

Overzicht rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen

Ga naar het overzicht.

Ledenlijst Interdepartementaal Platform Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden (IPRA)

Ga naar de ledenlijst.

Vraag en antwoord over de nieuwe rechtspositie

Een aantal vragen over de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren komt vaak terug. We beantwoorden ze graag. In dit document (op Rijksportaal) vind je de meest gestelde vragen over de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren en antwoorden. Lees verder.

Schrijfwijzer personeelsreglementen

Er is een schrijfwijzer voor het opstellen van het personeelsreglement. Lees hier de schrijfwijzer en de bijbehorende bijlage.

Posters over wat jouw rol als HR-adviseur is

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker. De nieuwe rechtspositie is zo veel mogelijk hetzelfde als die in het bedrijfsleven. In de dagelijkse praktijk is er niet veel  veranderd voor de medewerkers; de ambtelijke status is bijvoorbeeld niet verdwenen. Voor jou als HR-adviseur is er wel sprake van verandering.

Veel is rijksbreed geregeld, andere veranderingen zijn per organisatie opgepakt. Op deze website-pagina lees je meer over jouw rol in het proces.