HR-processen

Op deze pagina lees je hoe HR-processen veranderd zijn en waar je op moet letten nu de nieuwe rechtspositie voor rijksambtenaren per 1 januari 2020 is ingegaan.

Periodiek overleg met leidinggevenden

Bespreek de gevolgen van de nieuwe rechtspositie als vast punt in de reguliere periodieke overleggen met de leidinggevenden die je ondersteunt. Het Kennispunt nieuwe rechtspositie (Knrr) biedt daarvoor een checklist aan. Bespreek daarbij met name ook de gevolgen voor de personele casuïstiek in het team van de leidinggevende. Dit betreft langer lopende zaken die wellicht doorlopen in 2020 waarbij de nieuwe rechtspositie in werking is getreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers die langdurig ziek zijn, situaties van disfunctioneren, geschillen en vaststellingsovereenkomsten. Het Knrr heeft voorlichtingsmateriaal over de overgangssituatie van dergelijke onderwerpen (zie de informatiepagina’s via de linkjes bovenaan deze pagina).

Checklist voor HR/P&O-professionals

Door de Wnra zijn veel HR-processen opnieuw ingericht. Als hulpmiddel voor periodieke overleggen met de leidinggevende(n) die je als HR/P&O-professional ondersteunt, bieden we een checklist aan. Deze checklist kun je gebruiken om te bespreken welke gevolgen de nieuwe rechtspositie heeft voor personele casuïstiek. De aandachtspunten in deze checklist zijn geclusterd van indiensttreding tot ontslag. Deze checklist is niet uitputtend en zal worden geactualiseerd bij nieuwe ontwikkelingen. Voor vragen over een specifieke casus kun je altijd contact opnemen met een arbeidsjurist.

Personeelsdossiers

Voor een zorgvuldige overgang moeten alle personeelsdossiers op orde zijn, dat wil zeggen dat alle personele mutaties en ingrepen waarover voor 1 januari 2020 wordt besloten, vóór die datum voorzien moeten zijn van een besluit. Dit maakt onderdeel uit van bovengenoemde checklist die het Knrr heeft gemaakt. Eind 2019 moet dit proces gereed zijn.

Instroom en tweezijdig arbeidscontract

Vanaf 1 janauri 2020 moet het tweezijdig arbeidscontract getekend zijn voordat een nieuwe medewerker start. Dat betekent dat het instroomproces rijksbreed en in jouw organisatie hierop moet zijn ingericht.  Er zijn rijksbrede modellen voor de arbeidsovereenkomst beschikbaar waar iedereen zich aan moet houden. P-Direkt heeft het rijksbreed instroomproces aangepast, de contactpersoon INR van jouw eigen organisatie heeft de interne processen in je organisatie aangepast waar nodig. Pas vanaf 1 januari 2020 dit nieuwe proces strak toe en zorg ervoor steeds op tijd klaar te zijn voordat iemand in dienst komt. Dat betekent dat er een getekende arbeidsovereenkomst moet liggen vóórdat een nieuwe medewerker in dienst komt.