Rol en acties HR-adviseur

Wat is jouw rol als HR-adviseur?

De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren is op 1 januari in werking getredeb. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker. De nieuwe rechtspositie is zo veel mogelijk hetzelfde als die in het bedrijfsleven. In de dagelijkse praktijk is er niet veel voor de medewerkers veranderd; de ambtelijke status is bijvoorbeeld niet verdwenen. Voor jou als HR-adviseur is er wel sprake van verandering.

Veel is rijksbreed geregeld, andere veranderingen zijn per organisatie opgepakt. Op deze website-pagina lees je meer over jouw rol in de nieuwe situatie.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

  • De aanstelling is een arbeidsovereenkomst geworden.
  • Er is een andere rechtsgang bij geschillen.
  • Het systeem rond ontslag is veranderd.
  • Er is Rijkscao in plaats van de oude rechtspositionele regelingen.

Wat betekent dit voor uw rol als HR-adviseur?

Actielijnen 

1.  HR-processen

Bespreek met de leidinggevenden die u ondersteunt welke gevolgen de nieuwe rechspositie heeft voor p-casuïstiek in zijn of haar team. Neem dit als vast punt op in de reguliere periodieke overleggen. Lees meer

2.  Opleidingen en voorlichting P&O-professionals

Er zijn rijksbreed opleidingen m.b.t. de Wnra. Deze opleidingen zijn ook in 2020 nog te volgen.  Ook is er voorlichtingsmateriaal beschikbaar op de website van het Knrr. Lees meer

3.  Voorlichting medewerkers en leidinggevenden

Het is van belang dat zowel de medewerker als de leidinggevende goed zijn voorgelicht over wat er veranderd is en wat hetzelfde is gebleven. Lees meer

4.  Informatieve brief medewerkers

Er is een centrale informatiebrief gestuurd naar alle medewerkers van jouw organisatie. Lees meer

5.  Organisatieverandering

De organisatie van het werk is veranderd, waaronder de reorganisatieprocessen en de mandaten en volmachten. Deze zijn waar nodig aangepast. Lees meer

6.  Communicatiemiddelen en ICT

Bestaande P-informatie, communicatiemiddelen, websites en systemen van jouw organisatie zijn aangepast naar de nieuwe wet. Denk hierbij aan brochures, factsheets, websites of ondersteunende ICT-systemen. Lees meer

7.  Regelingen

Regelingen van jouw organisatie zijn vastgelegd in het personeelsregelement conform de nieuwe rechtspositie en de nieuwe Rijkscao. Lees meer

Meer informatie?

Het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie (Knrr) – onderdeel van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) – heeft verschillende materialen ontwikkeld om je te informeren en helpen bij de WNRA. Deze vind je op de website.

Je kunt bij het Knrr terecht met vragen over de nieuwe rechtspositie en de gevolgen hiervan. Het Knrr verzorgt ook presentaties op maat over de nieuwe rechtspositie. Neem hiervoor contact op met het Knrr (zie contactgegevens hieronder).

Neem voor vragen over jouw organisatie contact op met de contactpersoon INR (Implementatie Nieuwe Rechtspositie) van jouw organisatie. 

Bel met 06 - 25 63 21 86 (maandag - vrijdag)
Mail naar kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.