Bureau Gateway

Een Gateway Review is een collegiale doorlichting van een programma of project door een team ervaringsdeskundigen, 'peers' van de bestuurlijk opdrachtgever (SRO, Senior Responsible Owner). De opdrachtgever krijgt een waardevol, onafhankelijk beeld van de stand van zaken van het programma of project op dat moment. Het resultaat is een aantal praktische aanbevelingen van collega's over wat er nodig is om het programma of project nog succesvoller te kunnen uitvoeren.

De Gateway Reviewmethode is door het Britse OGC ontwikkeld voor programma's en projecten in het publieke domein. Bureau Gateway is de enige licentiehouder voor de Gateway Reviewmethode in Nederland. Bureau Gateway begeleidt de uitvoering van Gateway Reviews op programma's en projecten met een hoog risicoprofiel voor de (Rijks)overheid. Het Bureau houdt daarnaast toezicht op de uitvoering en kwaliteit van Gateway Reviews in andere branches.

Aanvraag Gateway Review

Een Gateway Review is maatwerk: de opdrachtgever bepaalt samen met Bureau Gateway en het Gateway Reviewteam welke onderzoeksgebieden aandacht dienen te krijgen.

Neem contact op met Bureau Gateway voor meer informatie over de Gateway Reviewmethode of voor het aanvragen van een Gateway Review, telefoon 06 50 73 85 85 of via e-mail: postbusgateway@minbzk.nl.