Contact Personeel

Voor vragen over de dienstverlening van Personeel of afname producten of diensten neemt u contact op met het Klantcontactcentrum.

Indienen van een vraag

Een vraag stelt u via het contactformulier of u belt met één van onze medewerkers van het Klantcontactcentrum.

We behandelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwijzen u graag naar de privacy melding van dit formulier of naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Bij een vermoeden van een datalek moedigen wij u aan dit te melden via het contactformulier melding datalek zodat wij het direct verder kunnen onderzoeken.

Indienen van een klacht

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, aarzel niet en laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Dien uw klacht in via het klachtenformulier of via een e-mail bij het Klantcontactcentrum. Belt u liever? Neem contact met één van de adviseurs van het Klantcontactcentrum: 070 700 05 23 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur).

Locatie

Personeel is gevestigd op de onderstaande locatie:

EC O&P

Adres: Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN, te Den Haag

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postadres

EC O&P
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Routebeschrijving

We zijn zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Er is een parkeermogelijkheid onder het pand.

Overige aanspreekpunten EC O&P

Hoort bij