Single Points of Contact

Met strategische en tactische vragen over onze dienstverlening is een Single Point of Contact (SPOC) het eerste aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers. Dit is een overzicht van onze Single Points of Contact.

Ministeries

Alfons Zeegers

Ministerie van Algemene Zaken
SPOC: Alfons Zeegers

Ria Gelderblom

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO)
SPOC: Ria Gelderblom

Nicole van Driel

Ministerie van Buitenlandse Zaken
SPOC: Nicole van Driel

Roosmarije de Jonge

Ministerie van Defensie
SPOC: Roosmarije de Jong

Marloes Droog

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Agentschap Telecom
Autoriteit Consument en Markt
Dienst ICT Uitvoering
Rijksdienst Ondernemend Nederland
Staatstoezicht op de Mijnen
SPOC: Marloes Droog

JanVoorendt

Ministerie van Financiën
Auditdienst Rijk
SPOC: Jan Voorendt

Birgita Schellekens

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Inspectie Leefomgeving en Transport
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
SPOC: Birgita Schellekens

Fredeleen Galjart

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Terugkeer en Vertrek
Hoge Raad
Nederlands Forensisch Instituut
Openbaar Ministerie
SPOC: Fredeleen Galjart

Ilse van Roekel

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Kerndepartement, concern
Bureau Financieel Toezicht
Centraal Justitieel Incasso Bureau
Immigratie- en Naturalisatie Dienst
Justiële Informatiedienst
Justis
Raad voor de Kinderbescherming
Schadefonds Geweldsmisdrijven
SPOC: Ilse van Roekel

Marloes Droog

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
SPOC: Marloes Droog

Willem van Eck

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dienst Uitvoering Onderwijs
Inspectie van het Onderwijs
Nationaal Archief
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
SPOC: Willem van Eck

Alfons Zeegers

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Inspectie SZW
Rijksschoonmaakorganisatie
SPOC: Alfons Zeegers

Hennie Vis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
CIBG
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SPOC: Hennie Vis

Hoge Colleges van Staat

Margo Scholtens

Algemene Rekenkamer
Eerste Kamer
Kanselarij der Nederlandse Orden
Nationale Ombudsman
Raad van State
Tweede Kamer

SPOC: Margo Scholtes

Shared Service Organisaties

Liduin Frequin

Belastingdienst
SPOC: Liduine Frequin

Marco Brant

Dienst Justitiële Inrichtingen
SPOC: Marco Brant

Liduin Frequin

Rijkswaterstaat
SPOC: Liduine Frequin

Zelfstandige Bestuursorganen

Hennie Vis

Autoriteit Persoonsgegevens
SPOC: Hennie Vis

Fredeleen Galjart

College voor de Rechten van de Mens
SPOC: Fredeleen Galjart

Hennie Vis

Nederlandse Zorg Autoriteit
SPOC: Hennie Vis

Marloes Droog

Staatsbosbeheer
SPOC: Marloes Droog

Overige rijksdienstonderdelen

Fredeleen Galjart

Raad voor de Rechtspraak
SPOC: Fredeleen Galjart

Ria Gelderblom

Stichting ICTU
SPOC: Ria Gelderblom

Contact Klantcontactcentrum

Voor telefonisch contact en overige vragen neem je contact op met het Klantcontactcentrum.