Contactformulier melding datalek

Bij een vermoeden van een datalek moedigen wij je aan dit te melden door onderstaand formulier in te vullen zodat wij het verder kunnen onderzoeken.

Contactformulier melding datalek

Vul hier het telefoonnummer in waar u goed bereikbaar op bent.

Beschrijf kort wat er is gebeurd, waar het is gebeurd en wat de status is.

Welke persoonsgegevens zijn betrokken bij het datalek? *

Meerdere opties zijn mogelijk

Beschrijf kort degene van wie de persoonsgegevens zijn gelekt

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw melding in de behandeling te nemen en contact met u op te nemen indien nodig. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard. Uw informatie wordt gedeeld met de Information Security Officer van UBR Personeel en indien noodzakelijk met de betrokken leidinggevenden van UBR Personeel. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens omdat dit noodzakelijk is om het datalek op een goede manier af te handelen. Wij gebruiken uw gegevens op basis van één van de volgende grondslagen: uitvoeren van een overeenkomst of uw toestemming.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Het Klant Contact Centrum van UBR Personeel ontvangt uw persoonsgegevens en gebruikt deze voor de registratie van het datalek. Voor de afhandeling en de beoordeling van het datalek wordt uw informatie gedeeld met de Information Security Officer van UBR Personeel en indien noodzakelijk met de betrokken leidinggevenden van UBR Personeel. Persoonlijke gegevens worden ook niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na het afronden van het datalek worden uw gegevens verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij