Vernieuwing CSO-platform: hét rijksbrede platform voor werving en ontwikkeling

EC O&P is eigenaar van het Carrière Sites Overheid-platform (CSO-platform). Het platform bestaat uit een verzameling van websites en applicaties voor de werving en ontwikkeling van overheidspersoneel Rijk. Het doel van het project vernieuwing CSO is binnen 1-2 jaar een innovatief en toekomstbestendig platform op te leveren.

CSO planning graphic

Eerst vervanging, dan vernieuwing

Uit onderzoek blijkt dat het CSO-platform niet toekomstbestendig en slecht beheerbaar is vanwege achterhaalde technologie. Het advies van diverse partijen luidt: begin met het aanschaffen en implementeren van een nieuw toekomstbestendig web-based Content Management Systeem (CMS) als technologische basis en zorg voor een stapsgewijze vervanging van de sites. Het gaat in deze vervanging om de sites Werken voor Nederland, Werken bij de Overheid en Functiegebouw Rijk. Daarnaast worden het Rijkstalentencentrum, Werkplus en de Mobiliteitsbank samengevoegd tot één Mobiliteitsbank. De huidige back office functionaliteiten (TICC) worden in principe vervangen door de nieuwe rijksbrede Werving en Selectie oplossing. Eind maart 2018 is gestart met de verwerving van het beoogde, toekomstbestendige CMS. Eind mei 2018 wordt een keuze gemaakt voor de nieuwe CMS-implementatiepartner en -leverancier. De ambitie is dat in maart 2019 het nieuwe CMS geïmplementeerd is en de sites vervangen zullen zijn (fase 1). De daadwerkelijke doorontwikkeling van de sites (fase 2) zal na afronding van dit project volgen. 

Een grote voorwaarde van EC O&P bij de vernieuwing van het CSO-platform is rekening houden met de doelstellingen van de organisatie om de klant centraal te stellen en een professionele, innovatieve en toekomstbestendige dienstverlening op gebied van personeel en mobiliteit te bieden. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met actuele inzichten, eisen en wensen van zowel de gebruikers van het CSO-platform als de opdrachtgevers van EC O&P.

Samenwerking

In het project vernieuwing CSO zetten EC O&P en P-Direkt hun strategische partnerschap op de lange termijn voort. EC O&P is opdrachtgever en P-Direkt zal als leverancier het applicatie- en technisch beheer verzorgen.

Nieuws

Start vervanging www.mobiliteitsbank.nl op nieuw Content Management Systeem (CMS)

De vervanging van het verouderde CSO-platform (Carrière Sites Overheid) is achter de schermen in volle gang. De kick off van Werken voor Nederland (www.werkenvoornederland.nl) was eind juli, en afgelopen donderdag 27 september was de kick off van de Mobiliteitsbank. In de vervanging van de Mobiliteitsbank met nieuwe technologie worden ook de functionaliteiten van het Rijkstalentencentrum (zoals de 360 graden feedbackscan en het competentiespel) en Werkplus van de Belastingdienst (zoals ‘tijdelijk werk’) meegenomen. Daarna volgen Werken bij de Overheid (WbdO) en Functiegebouw Rijk (FGR). De ambitie is om voor maart 2019 het CMS geïmplementeerd en de CSO-sites vervangen te hebben. Lees meer

Rijksoverheid tekent overeenkomst met Bloomreach voor toekomstbestendig platform CSO
Begin juli is met Bloomreach een contract ondertekend voor de aanschaf en implementatie van een toekomstbestendig Content Management Systeem (CMS). Dit CMS vormt de technologische basis voor de stapsgewijze vervanging en vernieuwing van het Carrière Sites Overheid (CSO) platform. Lees meer

Even voorstellen …. De gezichten achter het CSO-platform (Carrière Sites Overheid)
Om de beurt laten we collega's aan het woord die werken aan het CSO-platform. Lees het interview ‘Even voorstellen’ met:

Het CSO-team aan het scrummen
Eind maart van dit jaar is gestart met de verwerving van een nieuw content management systeem (CMS), als basis voor het vervangen van Carrière Sites Overheid (CSO) met nieuwe technologie. Een keuze voor het nieuwe CMS zal heel binnenkort worden gemaakt. Ter voorbereiding op het stapsgewijs vervangen van de CSO-sites, zijn de product owners aan het scrummen geslagen. Lees meer

Factsheet CSO
De rijksoverheid wil haar positie als meest favoriete werkgever van Nederland vasthouden en zich als werkgever blijven onderscheiden op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een aansprekende arbeidsmarktcommunicatie, ondersteund door een toekomstbestendig platform: Carrière Sites Overheid (CSO). Lees meer over de vernieuwing van CSO in deze factsheet.

EC O&P rondt onderzoeksfase CSO af
De rijksoverheid wil haar positie als meest favoriete werkgever van Nederland vasthouden en zich als werkgever blijven onderscheiden op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een aansprekende arbeidsmarktcommunicatie, ondersteund door een toekomstbestendig Carrière Sites Overheid (CSO) platform. Lees meer

CSO_logo

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Gert Martijn Kwak, projectmanager vernieuwing CSO.

Hoort bij