Opleidingen nieuwe rechtspositie van start

Naar verwachting zijn rijksambtenaren per 1 januari 2020 werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en is het private arbeidsrecht van toepassing. Voor de dagelijkse praktijk is kennis van het arbeidsrecht dan dus onmisbaar. Om professionals in het P&O-vakgebied te helpen zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe rechtspositie en ze vertrouwd te maken met het private arbeidsrecht, worden er rijksbrede opleidingen en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. De opleiding voor HR-adviseurs start vanaf januari 2019. In dit artikel leest u wat u als HR-adviseur kunt verwachten van de opleiding en stellen wij het opleidingsteam aan u voor.

Het leerlandschap van de nieuwe rechtspositie rijksambtenaren

Hier links ziet u het leerlandschap van de nieuwe rechtspositie rijksambtenaren. Dez zwarte iconen zijn de plekken waar u heen wordt gebracht, de oranje icoon is uw kaart of kompas. Op elke plek leert u weer nieuwe dingen. Volgt u de hele route, dan neemt u dus ook alle beschikbare informatie in u op.

Even voorstellen

Opdrachtgever voor het realiseren van het opleidingsaanbod is de directie Ambtenaar en Organisatie (A&O) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. A&O  doet dit mede namens de departementen en andere organisaties binnen het Rijk. Als uitkomst van een aanbestedingsprocedure is de opdracht hiervoor gegund aan het samenwerkingsverband van Smart Learning Company (SLC) en Boontje Advocaten Arbeidsrecht (Boontje). Milja Helmus (SLC) en Pascal Kruit (Boontje) hebben in samenwerking met Willem van Eck en Lionel van den Berg van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren en A&O het curriculum opgesteld. A&O bekijkt het curriculum in samenhang met het gehele personeelsbeleid bij het Rijk. Ook zorgt A&O ervoor dat het aansluit bij de inhoud van de eerste privaatrechtelijke cao voor het Rijk, waar nu nog druk aan geschreven wordt. De opleiding wordt gegeven door een pool van docenten van Boontje en de arbeidsjuristen van UBR|EC O&P die hiervoor al een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd. Samen kennen zij de praktijk goed en kunnen daardoor de verschillen tussen het huidige ambtenarenrecht en het toekomstige arbeidsrecht goed duiden.

Wat houdt de opleiding in?

Het curriculum heeft een gedegen theoretisch deel, maar de nadruk ligt op de toepassing daarvan in de praktijk bij de Rijksoverheid. Een opleiding op maat dus. De opleiding stelt u als HR-adviseur in staat het management te adviseren over de specifieke vraagstukken die gaan spelen. Wat moet er bijvoorbeeld straks geregeld worden als een werknemer in dienst treedt bij de overheid? Heeft de verandering ook gevolgen voor werknemers die nu al in dienst zijn? Hoe gaat het ontslagrecht er uit zien onder het private arbeidsrecht? En welke procedure moet u volgen bij ontslag, reorganisatie of bij arbeidsongeschiktheid? De opleiding bereidt HR-adviseurs voor op dit soort vragen. Milja, Pascal, Willem en Lionel geven een toelichting.

Milja Helmus

Blended learning

“Niet iedereen leert op dezelfde manier. Daar houden wij rekening mee, door een mix van leeractiviteiten aan te bieden. Naast de vier masterclasses, waar u met uw docenten en collega’s samen de stof doorneemt, komt er ook veel studiemateriaal online beschikbaar. U hoeft daar zeker geen whizzkid voor te zijn, alle online hulp is gebruiksvriendelijk en laagdrempelig ingericht. Deze mix van online leren en masterclasses, heet blended learning. U kunt online bijvoorbeeld oefenen met de stof via een kennistest. Heeft u vragen, dan kunt u die ook online stellen, gewoon via de smartphone, waar en wanneer u dat maar wilt. Alle stof wordt uitgelegd in kennisclips.”

Blended learning is dus een leerconcept waarbij online leeractiviteiten en offline leeractiviteiten worden gecombineerd. Milja: “Wij spreken vaak van een leerlandschap (zie plaatje) waarin u als deelnemer samen met een groep door de gidsen (de docententeams) langs de ideale leerroute wordt geleid en de verschillende bestemmingen (leerdoelen) bereikt. Onderweg krijgt u verschillende leervormen aangereikt zoals kennisclips, literatuur, kennistesten, opdrachten en natuurlijk masterclasses. In het leerlandschap volg je met een groep deelnemers dezelfde route. We geven u daarbij wel de vrijheid om zoveel mogelijk eigen keuzes te maken in wat, waar, wanneer en hoe u leert. In het blended leerlandschap van dit curriculum leert u de inhoud vooral door zelfstudie via de digitale leeromgeving. Hier kunt u ook inhoudelijke vragen stellen aan docenten. In de masterclasses gaat u samen met uw collega’s vooral met casuïstiek uit de praktijk aan de slag, en kunt u natuurlijk ook nog vragen stellen. De online en offline lesvormen zorgen samen voor een compleet programma.”

Pascal Kruit

“Een voorbeeld: in de online leeromgeving zijn kennisclips te vinden over verschillende onderwerpen van het arbeidsrecht. Een kennisclip is een korte video waarin een docent een mini-college geeft, ondersteund met een aantal verduidelijkende beelden. Deze kennisclips zijn een ideale voorbereiding op een masterclass, maar bieden ook houvast als je een praktijkopdracht maakt, of als u, misschien wel pas maanden nadat u de opleiding hebt doorlopen, in uw werk een casus tegenkomt en u zich afvraagt ‘hoe zat het ook alweer?’. Dan zijn er nog de kennistesten: aan het begin en eind van de opleiding doet u een kennistoets waarmee u kunt bepalen hoe goed u de inhoud van de opleiding doorgrondt. Wilt u graag leren door de kennistesten te doen, dan is er gedurende de opleiding (en daarna!) volop ruimte om extra kennistesten te maken via de online leeromgeving of zelfs gemakkelijk onderweg via de app.”

Start en organisatie van de opleiding

De opleiding voor HR-adviseurs start vanaf januari 2019. De ministeries, onderdelen van ministeries en uitvoerende diensten hebben aangegeven dat zij de opleidingen graag incompany organiseren. Dat betekent dat deelnemers de opleiding volgen in groepen, zoveel mogelijk met collega’s van de eigen organisatie. De departementale contactpersonen stellen de groepen samen. Ga bij hen na of en wanneer u bent ingedeeld. Een overzicht van de contactpersonen is te vinden op de website van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Tijdsinvestering

Pascal: “ We verwachten dat de ideale leerroute ongeveer 40 uur aan studietijd vraagt, inclusief het volgen van de vier masterclasses. Na het doorlopen van deze opleiding bent u als HR-adviseur goed voorbereid op de nieuwe rechtspositie en kunt u goed overweg met de casuïstiek – juist ook in de transitieperiode - die u dagelijks in uw werk tegenkomt. Wanneer u de opleiding goed doorlopen hebt, ontvangt u een certificaat.”

Willem van Eck

Willem: “Doel is vooral om de HR-professional vertrouwd te maken met de nieuwe rechtspositie. Het gaat dus zeker niet om ‘slagen’ of ‘zakken’.”

Rolverdeling en samenwerking

De drie partijen zorgen samen voor een sluitend geheel, dat de HR-adviseur helpt zich de nieuwe rechtspositie eigen te maken. Van didactisch concept en kennis van het private arbeidsrecht tot de praktijk bij het Rijk. Milja: “Als SLC ontwikkelen en bewaken we het didactisch concept van de opleiding en verzorgen we de gehele backoffice. Wij zorgen voor een digitale leeromgeving waar alle materialen en onderdelen van de opleiding te vinden zijn. Hierbij kunt u denken aan kennisclips, kennistesten en praktijkopdrachten. De inhoud van al deze leervormen is in samenwerking met het Kennispunt en A&O door Boontje samengesteld en door ons in de juiste vorm gegoten. Onze belangrijkste twee uitgangspunten daarbij zijn dat 1) de opleiding praktisch moet zijn en direct toepasbaar in de werkpraktijk en 2) dat de verschillende opleidingsformats met elkaar verbonden zijn en elkaar daarmee versterken.”

Pascal vult aan: “Door de sterk aanvullende expertise kunnen wij het beste van twee werelden bieden. De inhoud van de opleiding was op hoofdlijnen al uitgedacht door de opdrachtgever zelf. Het curriculum heeft verder vorm gekregen door een intensieve en praktische samenwerking. Boontje Advocaten kent de wereld van de HR-adviseurs vanuit de eigen adviespraktijk bij arbeidsrechtelijke zaken. Bovendien geven al onze advocaten geregeld workshops en trainingen aan HR-adviseurs. Ze zijn dan ook bij uitstek ervaren in het werken met en adviseren van deze doelgroep. De vertaalslag naar de praktische toepassing van de lesstof is daarmee gegarandeerd.”

Lionel van den Berg

Het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren voegt daar de eigen expertise en kennis van de praktijk aan toe. Lionel: “Vanuit het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren adviseren wij over de invulling van het curriculum. Door onze praktijkkennis met de HR-professionals denken wij goed te weten waar zij behoefte aan hebben. Daarnaast staan wij natuurlijk midden in het huidige ambtenarenrecht. Op die manier kunnen wij dus een mooie vertaalslag maken van het nu naar de nieuwe rechtspositie.” Dat beaamt Willem: “Sinds we weten dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren doorgang zou vinden hebben wij voorlichting gegeven en presentaties verzorgd. Daar hoor je veel over wat de HR-adviseurs bezig houdt. Vanuit het Kennispunt nemen we ook vaak deel aan verschillende werkgroepen voor de implementatie van (uitvoerings)beleid vanwege de nieuwe rechtspositie. Op die manier hebben we een goed beeld van wat er aankomt en waar behoefte aan is. Aan de hand van wat we horen en zien, blijven wij in gesprek met SLC en Boontje om het curriculum aan te laten sluiten bij de praktijk en alle recente ontwikkelingen rond de implementatie van de nieuwe rechtspositie. Ook na inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositie, wanneer ambtenaren in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, blijft er sprake van een bijzondere positie van de overheidswerkgever en heeft de nieuwe rechtspositie voor het Rijk gevolgen die een buitenstaander niet snel doorziet. Voor een marktpartij blijft het lastig dit helemaal goed te doorgronden. Dit hebben wij inmiddels ook ervaren bij eerdere opleidingen en voorlichting die we zelf hebben gevolgd bij externe partners. Daar was het nog wel eens zoeken naar de toepassing bij het Rijk. Vanuit onze jarenlange praktijkervaring als arbeidsjuristen bij de Rijksoverheid, schieten wij SLC en Boontje te hulp om de juiste issues, maar ook non-issues, bij de overgang naar het arbeidsrecht te onderkennen.”

Lionel: “Al met al was en is het flink doorwerken. We willen namelijk niet afdingen op kwaliteit en echt een toegespitst curriculum bieden. Daardoor gaan sommige teksten nog best vaak heen en weer, tot het de juiste inhoudelijke kwaliteit en praktische vorm heeft. Maar we lopen strak op schema”.

Waar kun u terecht met vragen?

Milja is vanuit SLC het centrale aanspreekpunt voor alle organisaties binnen het Rijk voor logistiek en planning van de incompany trainingen. Samen met de collega’s van de backoffice zorgt zij ervoor dat de opleiding en alles wat daarbij komt kijken op rolletjes loopt. Zodra u door uw ministerie bent aangemeld voor de opleiding, krijgt u vanuit SLC een e-mail met daarin uw persoonlijke inloggegevens voor de digitale leeromgeving. Op deze leeromgeving vindt u al het studiemateriaal dat beschikbaar is. Hoe deze leeromgeving precies werkt, wordt na inloggen in deze omgeving aan u uitgelegd.

Als deelnemer van de opleiding komt u straks vooral de docenten van Boontje Advocaten en het Kennispunt nieuwe rechtspositie van het Rijk bij de Masterclasses tegen. Zij helpen u met inhoudelijke vragen. Heeft u praktische of technische vragen, neem dan contact op met SLC via contactcurriculum@smartlearningcompany.nl, bel naar 088-3747310 of app via +31683193566. U krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie.

Voor meer informatie over de opleidingen bezoekt u de website van het Kennispunt nieuwe rechtspositie.