Aanpassingswetsvoorstellen nieuwe rechtspositie ambtenaren ingediend bij Tweede Kamer

De voorstellen voor de aanpassingswetgeving nieuwe rechtspositie ambtenaren zijn ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetgevingstraject, gericht op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020, loopt daarmee voor op schema.

wetsvoorstellen

Eerder dit jaar zijn de wetsvoorstellen, die nodig zijn om invoering en uitvoering van de Wnra mogelijk te maken, voor advies aangeboden aan de Raad van State. Deze had geen opmerkingen. De Raad heeft de regering geadviseerd de voorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen. Dit is inmiddels gebeurd.

In januari 2018 was er een gelegenheid om te reageren op de voorgenoemde wetsvoorstellen via een internetconsultatie. In het wetsvoorstel ‘Aanpassingswet normalisering rechtpositie ambtenaren’ zijn deze reacties verwerkt.

De Raad van State heeft ook advies uitgebracht over een apart wetsvoorstel over de onderwijssectoren. Deze heeft tot doel om de Ambtenarenwet 2017 niet van toepassing te laten zijn op de onderwijssectoren. Het wetsvoorstel dat dit regelt, wordt binnenkort ook ingediend bij de Tweede Kamer.

Wat houdt de nieuwe rechtspositie ook alweer in? En wat verandert er wel en niet?
Bekijk hier de animatie.