Uitgeschakeld buiten eigen schuld? Verhaal loonschade en andere kosten via BSA

Is een medewerker uitgeschakeld door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan kunnen loonschade, kosten van re-integratie en kosten van het eigen risico WGA worden verhaald. Onder ongeval valt in dit verband ook een daad van agressie of geweld, verzuim als gevolg van een medische fout of letsel veroorzaakt door een dier. Het is daarbij niet van belang of de gebeurtenis in werk- of privétijd heeft plaatsgevonden.

BSA

Regresrecht

Het verhalen van schade en kosten op de veroorzaker gebeurt meestal via de verzekeraar van de veroorzaker. Het verhalen van deze kosten noemen we regresrecht. Het Rijk heeft dit uitbesteed aan BSA Schaderegeling BV. Alle ministeries (behalve Defensie) zijn contractueel verplicht om bij BSA een melding te doen als iemand niet kan werken als gevolg van een ongeval veroorzaakt door een ander.

BSA staat werkgever en medewerker bij

BSA verhaalt niet alleen de kosten voor de werkgever, maar kan ook de betreffende medewerker bijstaan in het verhalen van de kosten van diens persoonlijke schade op de (verzekeraar van de) veroorzaker.

BSA is geen nieuwe uitvoerder van regres namens de Staat. Ook vóór 2019 hebben zij deze taak voor het Rijk uitgevoerd (uitgezonderd voor het ministerie van Defensie).

In het Rijksportaal lees je meer over regres. Met onder andere een factsheet, de werkwijze van BSA, het contract en hoe een zaak kan worden aangemeld.