Per 1 april: gewijzigde contactgegevens backoffices Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening

Per 1 april zijn de contactgegevens van de backoffices van de Bedrijfsgeneeskundige Dienstverlening gewijzigd. Dit is gedaan om de dienstverlening efficiënter te laten verlopen.

Bedrijfsgeneeskundige Dienstverlening

Download de nieuwe contactlijst

Download de actuele contactenlijst Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening of bekijk onze webpagina voor meer informatie.