Blog: Kees Groenewold over zijn betrokkenheid bij de Wnra en de masterclass nieuwe rechtspositie

In deze blogserie komen P&O-professionals aan het woord over de implementatie van de nieuwe rechtspositie voor rijksambtenaren. Kees Groenewold, teamleider Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie bij het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, is al vanaf het prille begin betrokken bij de Wnra. In deze blog vertelt hij over zijn ervaringen en over de masterclass nieuwe rechtspositie voor HR-adviseurs.

Kees Groenewold

“Al bijna 42 jaar en met veel genoegen ben ik werkzaam bij de Rijksoverheid, voornamelijk in het HR vakgebied; van de salarisadministratie in korte broek tot adviseur van de SG en interdepartementaal beleidsmaker\teamleider in kostuum (meestal zonder stropdas) in het arbeidsjuridisch vakgebied.

Reeds in 2010 ben ik in aanraking gekomen met de Wnra middels het initiatiefwetsvoorstel, ingediend door Koser Kaya (D’66) en van Hijum (CDA). Als lid van het Interdepartementale Platform Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden (IPRA) hebben we in 2011 reeds de mogelijke gevolgen in een brainstormsessie verkend: van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht (hoe, wat en waarom?). In mijn herinnering was dat een lastige exercitie, beetje onwerkelijk, heel veel vraagtekens en ontelbare beren op de weg. Eerlijk gezegd hadden we gedacht dat deze wet niet door 2e Kamer en zeker niet door 1e Kamer zou worden aanvaard. Die inschatting was op zich wel juist omdat het enige jaren werd vertraagd, maar door het aanvaarden van de initiatiefwet in 2016 kwam er schot in deze ontwikkeling met als resultaat de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020.

Onder andere vanuit de IPRA is er vervolgens hard gewerkt aan de Implementatie Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren (INR), waaronder ook de aandacht voor de noodzakelijke omscholing. De HR-masterclass is daar een voorbeeld van, waar ik zelf aan heb deelgenomen. De opleiding is mij zeer goed bevallen, niet in de laatste plaats door de interactieve lesmethode in de vorm van kennisclips, de memotraining, kennistest en jurisprudentie. De masterclasses worden verzorgd door docenten met veel ervaring en er is de mogelijkheid om zelf ervaringen en vragen in te brengen.

Kortom, een zeer positieve ervaring. Door mijn werkgebied had ik al de nodige kennis en ervaring, maar door mee te doen aan deze masterclass voor HR-professionals kon ik als beleidsmaker nog meer de verbinding leggen met het werk van een HR-adviseur en ervaren welke vraagstukken zich voordoen bij de manager in het algemeen in de HR-praktijk. Dat was in ieder geval winst. Daarnaast ben ik mij gedurende opleiding bewuster geworden van de noodzaak om anders te denken, wat ‘m met name zit in de tweezijdigheid van de nieuwe rechtspositie: je komt samen arbeid overeen met bepaalde voorwaarden. In het ambtenarenrecht is daarentegen sprake van eenzijdigheid. Je wordt benoemd en het is daarom ook een benoemingsbesluit in plaats van een arbeidsovereenkomst. Ook ben ik van mening dat goed werknemerschap in het arbeidsrecht meer gewicht of juridisch belang gaat krijgen ten opzichte van het ambtenarenrecht, waar iets meer gewicht op werkgeverschap heeft gelegen vanwege de eenzijdige aanstelling.

De live datum van 1 januari 2020 komt nu met rasse schreden dichterbij en volgens mij liggen we goed op schema. Uiteraard is er nog een aantal belangrijke momenten zoals het ondertekenen van de CAO in september. De omzetting van Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) is in goede samenwerking met de bonden op een haar na afgerond. De consultatieronde met onder andere de achterban vindt in juni 2019 plaats en ik verwacht dat de CAO in september 2019 kan worden ondertekend. Het informeren van de medewerkers vindt plaats middels een brief in het laatste kwartaal 2019 op het huisadres en ook via mail. Ik verwacht dat dit nog de nodige vragen en daarmee werk gaat opleveren, maar ik denk dat we dit goed kunnen afhandelen door de deels reeds lopende voorlichtingsrondes voor managers, de in ontwikkeling zijnde webinars en de opleidingen voor de HR-kolom. En niet in de laatste plaats is er al veel informatie voor de medewerker digitaal beschikbaar.”

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van rijksambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde als die van medewerkers in het bedrijfsleven. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. De nieuwe rechtspositie gaat waarschijnlijk op 1 januari 2020 in. Op de website van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (Knrr), als onderdeel van UBR Personeel, lees je meer over de belangrijkste aandachtspunten en acties.