Team Inclusief brengt praktijkgids realisatie banenafspraak uit

Team Inclusief, Rijkspartner realisatie banenafspraak, heeft een praktijkgids uitgebracht over invulling van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord 2013. Deze banenafspraak behelst de instroom van mensen met een arbeidsbeperking. Het eerste exemplaar van deze praktijkgids werd tijdens het congres Inclusief verRijkt! op 21 april overhandigd aan minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst.

De gids ‘Inclusief, Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk’ is vanaf nu voor iedereen beschikbaar, zowel in hard copy als digitaal . Deze uitgave is bedoeld als handig en inspirerend naslagwerk, dat handvatten geeft om voortvarend aan de slag te gaan met de verdere invulling van de banenafspraak. Vele rijksorganisaties hebben aan deze gids meegewerkt en hun praktijkervaringen gedeeld. In de gids vind je onder andere verhalen over geslaagde plaatsingen en de geheimen achter deze successen, en ook de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan. Tevens bevat de gids do’s en dont’s voor wanneer je zelf aan de slag gaat en praktische informatie zoals een checklist voor managers en P&O’ers en een lijst met nuttige websites en platforms.

Minister Blok haalt de praktijkgids aan als inspiratie in zijn videoboodschap over de invulling van de banenafspraak. Hij geeft aan dat er goede voorbeelden in de gids staan. “Maar het moeten er echt nog meer worden. En daarom doe ik een beroep op alle rijkswerkgevers om serieus werk te maken van de instroom van mensen met een arbeidsbeperking.”

Team Inclusief

Team Inclusief is onderdeel van het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (UBR|EC O&P). Het team geeft samen met de rijksorganisaties uitvoering aan het programma voor instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking. Mede dankzij de financiële bijdrage van het A+O fonds Rijk kan Team Inclusief een scala aan middelen ontwikkelen, zoals een toolbox, de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen en trainingen. Ook de praktijkgids is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het A+O fonds Rijk.

Aan de slag

Wil je aan de slag met de banenafspraak, maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Of ben je al bezig met de instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking, en heb je behoefte aan inspiratie en praktijkervaringen?
Download de praktijkgids of vraag een gedrukte versie aan bij Team Inclusief via teaminclusief@rijksoverheid.nl.

Vragen?

Binnen het Rijk werken bij de verschillende ministeries en Hoge Colleges van Staat strategische adviseurs die je op weg kunnen helpen. Deze coördinatoren werken aan realisatie van de banenafspraak, zijn inhoudelijk experts en kennen de ontwikkelingen in hun organisatie. In de praktijkgids staat een overzicht van deze contactpersonen, de meest actuele lijst kun je opvragen bij Team Inclusief.

Voor deze en andere vragen kun je contact opnemen met Team Inclusief, teaminclusief@rijksoverheid.nl.

Meer informatie

Download de digitale praktijkgids 'Inclusief, Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk’.

Bekijk de videoboodschap waarin Minister Blok de praktijkgids aanhaalt als inspiratie over de invulling van de banenafspraak.