Maak kennis met alle partners voor de arbeidsmarktcommunicatie van het Rijk

De afgelopen jaren werkte het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (UBR|EC O&P) samen met één full service arbeidsmarktcommunicatiebureau. Omdat de situatie op de arbeidsmarkt en binnen de Rijksoverheid sterk veranderd is, zijn we van die werkwijze afgestapt.

We starten een nieuwe vorm van dienstverlening, waarin we per case kunnen kiezen met welke partners we hierop gaan samenwerken. Dit zijn verschillende partners. We hebben sinds 15 mei een raamovereenkomst met 4 strategische arbeidsmarktcommunicatiespecialisten. Ook kunnen we vanuit de Rijksbrede raamovereenkomst voor middelgrote en kleine campagnes samenwerken met 4 creatieve bureaus. En we werken samen met een interactief bureau en een mediabureau.

Kennismakingssessie bij UBR|EC O&P

Om onze klanten kennis te laten maken met deze nieuwe dienstverlening én deze partners, organiseren we op 21 augustus a.s. een kennismakingssessie. Tijdens deze ochtend presenteren we de nieuwe samenwerkingsvorm, en kun je kennismaken met de verschillende partners.

Ben jij betrokken bij de arbeidsmarktcommunicatie van jouw organisatie? Dan ben je van harte welkom! De kennismakingssessie vindt plaats bij UBR|EC O&P, in Den Haag. We starten de sessie om 9.00 uur en sluiten af met een gezamenlijke lunch, tot 13.00 uur.

Je kunt je aanmelden bij Annemarie.voskuil@rijksoverheid.nl.

Lees ook het interview met Marloes Droog over de aanbesteding

Marloes Droog (campagnemanager Werken voor Nederland) begeleidde de Europese aanbesteding vanuit UBR|EC O&P. De aanbesteding werd in opdracht van BZK uitgevoerd door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken. Marloes vertelt over de aanbesteding en legt aan Werf&, een online magazine over arbeidsmarktcommunicatie en Recruitment, uit waarom de overheid er voorkiest om de samenwerking aan te gaan met 4 freelance strategen.

Lees hier het interview met Marloes.